Norrlandskustens fiskare – Höga Kusten Fisk AB

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Höga Kusten Fisk AB

Höga Kusten Fisk AB i Norrfällsviken, i Kramfors kommun, är ett fiskeriföretag som ägs av Roger Edlund och hans fru Sigrid Edlund i Norrfällsviken. De två är också ordinarie styrelseledamöter med Andreas Edlund och Anna Edlund som suppleanter. De äger också Mjälloms Fisk AB, Höga Kust Fisk HB och Edlunds Fisk Norrfällsviken HB. Andreas Edlund äger själv Norrfällsviken Turism AB. Dessutom är Roger Edlund delägare i Norrfällsviken Camping HB tillsammans med Lars Ola Edlund, Lars Kristoffer Edlund och Andreas Edlund.

Tillsammans bildar dessa företag en ganska omfattande koncern med fiskeri-, fiskhandels- och restaurangverksamhet i Höga Kusten Fisk AB, fiskodlingsverksamhet fanns tidigare i Mjälloms Fisk AB och turistverksamhet, camping med mera i Norrfällsviken Turism AB. Restaurangverksamheten bär namnet Fiskarfänget.

Höga Kusten Fisk AB äger fiskebåten HND 18 Andreanna på 4 bruttoton. Roger Edlund äger också den lilla fiskebåten HND 5. Fisket är framförallt strömmingsfiske för konsumtion men även annan fisk fångas och serveras i den egna restaurangen. Huvuddelen av omsättningen i Höga Kusten Fisk AB kommer dock från restaurangverksamheten.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2019-10-31 omsatte Höga Kusten Fisk AB 5,7 miljoner SEK med en vinst på drygt 320 000 kronor. De bokförda tillgångarna var över 3 miljoner SEK varav 2,1 miljoner i likvida medel. Mjälloms Fisk AB hade en omsättning på nästan 800 000 SEK år 2020 (en halvering sen året innan) med en förlust på 1,5 miljoner. Fiskodlingsverksamheten lades ner under 2020.

Norrfällsviken. Bild: Fiskarfänget

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!