Norrlandskustens fiskare – Stark

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Starks Fisk

Starks Fisk är en enskild firma som ägs av Lars-Olov Stark i Borka,  Enånger. Företaget bedriver fiske av strömming för surströmmingstillverkning och konsumtion samt annat fiske av exempelvis lax och sik för konsumtion. Dessutom driver företaget en fiskaffär, Fiskboa, som också röker fisk. Då det handlar om en enskild firma finns ingen offentligt tillgänglig redovisning men baserat på momsredovisningarna omsatte företaget mellan 1 miljon och 1,5 miljoner kronor år 2020.

Lars-Olov Stark äger garnfiskebåten HL 21 Carmensita på 9 bruttoton och den lilla fiskebåten HL14 Maja. Hemmahamn för båtarna är Fjäle som ligger en byt sydost om Borka på vägen mot Karskär.

Janina och Rogers Fisk

Det finns också en annan fiskare i Enånger med efternamnet Stark. Nämligen Roger Stark. Om de är nära släkt eller inte har jag ingen aning om. Roger Stark driver bolaget Trygg Bas Movement AB tillsammans med sin partner Janina Van Ewijk. Bolaget kallas i fiskesammanhang för Janina & Rogers Fisk. Omsättningen var inte ens 200 000 kronor år 2020.

Fiskebåten de bedriver fiske med är en mindre garnfiskebåt på 6 bruttoton med namnet HL 13 Vilja. De fiskar och filéar strömming för konsumtion samt driver en gårdsbutik. Dessutom ordnar de båtutflykter. Gårdsbutiken var klar i våras:

– Fiskeberedning och gårdsbutik ska vara klar i maj, säger Roger och Janina. Då ökar vi försäljningen av färska strömmingsfiléer till lokala butiker, restauranger och privatpersoner. Under hösten 2021 utvecklar vi förädlingsdelen och utökar utbudet med rökt fisk och olika inläggningar. Paret tillägger att de i gårdsbutiken kommer att sälja egna produkter men också bjuda in till sill provningskvällar och andra tillställningar.

HL 13 Vilja. Bild: Janina & Rogers Fisk.

Roger Stark har tidigare haft ett företag med namnet Vilja Fisk AB.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!