Fiskauktionerna – Stockholm och Smögen

En stor del av den fisk som fångas av svenska fiskare säljs via de fyra existerande fiskauktionerna i Sverige. Göteborgs fiskauktion, Smögens fiskauktion och Stockholms fiskauktion. De viktigaste arterna som säljs på de svenska fiskauktionerna är räka (nordhavsräka) och kräfta (havskräfta). Andra arter som säljs via fiskauktionerna är bl.a. torsk, gös, kolja, sej, rödtunga, tunga, lake, gädda, krabba och signalkräfta.

Sill säljs i stort sett aldrig via fiskauktionerna utan den säljs direkt till olika fabriker. Stora mängder sill från Östersjön säljs också till fiskmjölsfabriken i Skagen. En del säljs till sillfabriker i Norge. Tobis och skarpsill säljs till fiskmjölsfabrikerna i Skagen och Thyborøn eller i Norge. Även fiskindustrier i Baltikum och på västkusten köper en del skarpsill.. Mindre mängder makrill sälja via fiskauktionerna med den mesta säljs till fabriker på Shetlandsöarna och Skottland. Kräfta och räka köps också direkt av olika grossister.

En del signalkräftor, havskräftor, räkor, lax, löjrom, gös, räkor med mera säljs också direkt till fiskbutiker, restauranger eller konsument. Det är i huvudsak det småskaliga kustnära fisket som gör detta. En del småkaliga kustfiskare driver också egna fiskbutiker och restauranger.

Fiskauktionerna i Stockholm och Smögen

Fiskauktionerna i Stockholm och Smögen ingår i samma koncern med Stockholms Fiskauktion AB som moderbolag och Smögens Fiskauktion AB som dotterbolag. Huvudägare i koncernen är Svenska Insjöfiskarenas AB och delägare är räk- och kräftfiskare i norra Bohuslän, insjöfiskare i Hjälmaren och Mälaren samt kustfiskare i Stockholmsområdet. Dessutom är troligen en del fiskhandlare och restaurangägare i Stockholm delägare.

Smögens Fiskauktion startades redan 1919 och Stockholms Fiskauktion först 2016. 2019 gick de två företagen ihop.

Svenska Insjöfiskarenas AB äger dessutom 51% i fiskförädlingsföretaget Resursfisk AB med Stockholms Fiskauktion AB som ägare av 49%.

Smögens Fiskauktion är specialiserad på nordhavsräkor och havskräftor medan det som säljs mest på Stockholms Fiskauktion är gös och signalkräftor. En stor del av räkorna som säljs via Smögens Fiskauktion landas av danska räktrålare. Men även torsk, sej, kummel, rödspätta, rödtunga och slätvar med mera säljs via Smögens Fiskauktion liksom braxen, odlad röding och odlad regnbåge via Stockholms fiskauktion.

I styrelserna för Stockholms Fiskauktion AB och Smögens Fiskauktion AB ingår Mats Eriksson (ordf), Anders Hedenstedt, Per Omberg, Peter Ronelöv Olsson, Henrik Johansson, Håkan Olofsson, Jonas Köhler, Anna Lallerstedt och Daniel Vidlund. Huvudkontoret för Stockholms Fiskauktion AB finns i Västerås.

Daniel Vidlund (Mälarfisk), Anders Hedenstedt (Resökräftan), Peter Ronelöv Olsson (KB Zelandi) och Håkan Olofsson (Hjälmarkräftan) är yrkesfiskare. Peter Ronelöv Olsson är också ordförande i Sveriges Fiskares PO ekonomisk förening (SFPO). Mats Eriksson är också ordförande i Svenska Insjöfiskarenas AB och styrelsledamot i Resursfisk AB. Per Omberg är VD och styrelseledamot i Resursfisk AB.

Omsättningen i Stockholms Fiskauktion år 2020 var 35 miljoner SEK med en blygsam vinst på en miljon. De bokförda tillgångarna var cirka 10,4 miljoner SEK. Smögens Fiskauktion omsatte mycket mer under 2020, hela 110,5 miljoner SEK med ett nollresultat. De bokförda tillgångarna var 15,1 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!