Seminarium om fullt dokumenterat fiske

Den 31 maj ordnar Fishsec ett webbseminarium om kameraövervakning (REM, CCTV) i fisket. Två exempel på kameraövervakning av fiske presenteras på seminariet. Det handlar om två pilotprojekt, ett från Nederländerna och ett från Danmark. Dessutom presenteras Global Fishing Watch. De tre programpunkterna presenteras så här:

Fully Documented Fisheries (FDF) in Dutch demersal trawl fishing

As part of a project to better understand the composition of bycatch in trawl fisheries Wageningen Marine Research in close collaboration with a Dutch Producer Organisation and a robotics lab developed an automated recognition system to differentiate between fish species and even sizes of each fish.

Remote Electronic Monitoring in Danish demersal fisheries

The introduction of the landing obligation in EU fisheries as well as the need to better control the bycatch of protected species like harbour porpoise led the Danish fisheries ministry to trail numerous Electronic Monitoring projects. They are now in the process of assessing options for implementing them at a national level.

Transparency in ocean governance through data visualization

Global Fishing Watch, an international non-profit, monitors and creates open-access visualizations of global fishing activity on the internet with a 72-hour delay. By creating and publicly sharing map visualizations, data and analysis tools, they enable scientific research and aim to drive a transformation in ocean management. Launched in 2016 GFW now has partnerships with countries and organisations around the world.

Kameraövervakning

Presentationer av de två demersala fiskena med kameraövervakning finns redan publicerade på nätet. Dels i form av presentationer från en konferens på Island, dels som vetenskaplig dokumentation. Rapporter som producerats i det nederländska projektet finns publicerade här medan det finns en mängd rapporter av olika aspekter av de danska försöken på många olika ställen, vara några är:

Global Fishing Watch

Global Fishing Watch är en hemsida där fiskebåtar från hela jordklotet kan följas i realtid och historiskt genom deras AIS-sändare. Det går att söka på enskilda fiskebåtar och se var de fiskat. Dessutom går det att variera perioden som visas. När de gör hamnbesök och när de fiskat är också dokumenterat liksom hur länge de legat i hamn.

Hur det kan se ut visas med nedanstående exempel som visar var GG 64 Astrid-Marie befunnit sig i år. Vit prick motsvarar fiske (men det stämmer inte alltid då det är inte alltid båtarna rapporterar fiske även om de fiskar) och blå prick hamnbesök. För den del båtar finns ofta bara partiel data. Inte beroende på att båtarna gör nåt fle utan på att GFW förmodligen inte alltid samlar in korrekt. En del båtar saknas också helt i GFW.

Läs mer: