Baltic Waters lögner om fiskerikontrollen

Baltic Waters 2030 är en lobbyorganisation för rika stockholmare som vill att fisken i Östersjön ska reserveras för dem och inte fiskas av yrkesfiskare för att användas till mat. De ljuger regelmässigt och ständigt om alla möjliga aspekter av fisket. Deras senaste lögner handlar om fiskerikontrollen.

Felrapportering

Ett av deras påståenden är att det storskaliga pelagiska fisket ständigt, hela tiden och alltid felrapporterar: ”Inom det storskaliga industrifisket är det mer regel än undantag att fångsterna felrapporteras”. Det påståendet är en ren lögn. En stor fet lögn. Sanningen är att det pelagiska fisket i stort sett alltid rapporterar korrekt, det har undersökningar under senare år visat.

För att kunna fortsätta sprida lögner bortser Baltic Waters 2030 från detta och hänvisar till en gammal undersökning från 2019 som visade överrapportering av sill i ett antal fångster. I själva verket landades i huvudsak skarpsill. Kontentan av detta är överfiske av skarpsill och underfiske av sill. Dessutom leder det till att sillkvoten kan sättas för högt medan skarpsillskvoten blir för låg. Men problemet är inte så stort som det verkar då kontroller under senare tid visat att det för det mesta blir rätt.

I framtiden kommer det dessutom att bli ännu mer rätt då det pelagiska fisket går i täten för att införa kameraövervakning på fångsten. Det gör kontrollen lättare.

Kvoterna

ICES har också räknat fel på kvoterna. Det är inte felrapporteringar som primärt är orsaken till det utan att deras modeller inte stämmer. De har överskattat sillbeståndet och förmodligen underskattat skarpsillsbeståndet mycket kraftigt. Det sistnämnda nämner inte Baltic Waters 2030 för det betyder ju att skarpsillsfisket måste ökas. Och de vill inte ha nåt yrkesfiske alls.

Det västra sillbeståndet i Östersjön (WBSS, Rügensill) har i princip kollapsat. Orsaken är välkänd och väl belagd. Klimatförändringar. Enligt en del yrkesfiskare har också en vindkraftspark i den vårlekande rügensillens lekområde haft en negativ påverkan. Fisket har överhuvudtaget inte med saken att göra. Detta skulle också kunna vara orsaken till att vårlekande sill i hela Östersjön har det svårt.

Fiskerikontroll

Baltic Waters 2023 påstår att kontrollen av de små båtarna är lättare. Det är också en lögn. I verkligheten är det svårare. Till sjöss kanske det är lättare men totalt sett är det mycket svårare. De minsta båtarna är på grund av att de saknar AIS och nära kusten svårare att hitta och kontrollera till sjöss. Dessutom är de många. Båtarna kan gå in i vilka hamnar som helst och lätt sälja fångsten svart. De kan också kasta ut hur mycket de vill utan att det kan kontrolleras. De kommer att kunna fortsätta göra det även i framtiden för de kommer aldrig att få övervakningskameror ombord. Nu gör det inte så mycket då volymerna är små.

De mindre demersala trålarna är på sätt och vis lättare att kontrollera till havs än de stora båtarna. Men det är här de största problemen finns. Utkast förekommer och även den överväldigande delen av utkasten är lagliga är den verkliga storleken inte känd. Olagliga utkast förekommer också i vissa fisken, främst kanske i räkfisket där uppgradering förekommer och i kräftfisket med trål utan rist. Den grundläggande orsaken till utkasten är att fiskeflottan är för stor. Det finns för många båtar.

Fiskerikontrollen är dyr. När det gäller detta har Baltic Waters 2030 rätt. Men inte om så mycket mer.

Industritrålare

Vidare påstår Baltic Waters 2030 att det finns 20 så kallade industritrålare som fiskar i Östersjön. Det är kvalificerade dumheter. Det finns cirka 30 fiskebåtar som fiskar inom det pelagiska systemet i Sverige. Ett tiotal av av dessa skulle kunna kallas industritrålare. De flesta av dem fiskar dock även för konsumtion, några båtar i huvudsak för konsumtion. Av de mindre trålarna fiskar de flesta både för konsumtion, för fiskmjölsindustrin och för användning till foder.

Åtgärder

Åtgärderna mot problemen och den dyra fiskerikontrollen är enkla. Införande av överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket vilket minskar storleken på fiskeflottan, ökar lönsamheten och minskar behovet av uppgradering och olagliga utkast. Med hjälp av kameror (REM, CCTV) kan kontrollen göras enklare och billigare. Det bir lätt att hålla reda utkastens verkliga storlek och svårt att göra olagliga utkast.

Läs mer om industrifiske:
Läs mer om fiskerikontroll:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!