Sveriges största fiskehamn

Sveriges största fiskehamn ligger inte i Sverige utan i Danmark. Skagen. Det är i praktiken hemmahamn för flest stora svenska och svenskägda fiskebåtar samtidigt som det är den största landningshamnen för svenskfångad fisk (fångad av svenskflaggade båtar), i huvudsak sill och skarpsill. Svenskägda båtar landar även tobis, sperling (vitlinglyra) och räka i Skagen.

De svenskflaggade båtar som i praktiken har Skagen som hemmahamn är GG 64 Astrid Marie, GG 203 Ginneton (under konstruktion, GG 206 Ahlma och GG 207 Torland. De landar också större delen av sina fångster i Skagen. Ytterligare svenskflaggade fiskebåtar som i huvudsak landar sin fångst i Skagen är GG 218 Västfjord, GG 229 Clipperton, GG 330 Carmona (under konstruktion), GG 505 Polar och GG 778 Lövön.

Svenskägda men danskflaggade båtar som har Skagen som formell hemmahamn är S 144 Themis, S 158 Saron, S 205 Ceton, S 204 Tor-ön, S 206 Ahlma West, S 264 Astrid (under konstruktion), S 438 Bristol och S 464 Stella Nova. Av dessa landar alla utom S 144 Themis huvuddelen av sin fångst i Skagen. S 144 Themis landar istället det mesta i Thyborøn. L 144 Frederikke R har Thyborøn som formell hemmahamn men ligger i allmänhet i Skagen. AS 202 Neptun är ytterligare en båt som troligen landar mycket i Skagen.

Förutom att vara Sveriges största fiskehamn är Skagen också Danmarks största fiskehamn.

Läs mer om Skagen

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!