Carmona har köpt GG 778 Lövön

Enligt uppgifter på skeppsmäklaren Eos hemsida så har rönnängsbåten GG 778 Lövön sålts till dyröföretaget Båt GG 330 Carmona AB. Det betyder i så fall att Båt GG 330 Carmona AB har två stora pelagiska trålare. Dels den nyligen klara nybyggda GG 330 Carmona på 1 230 bruttoton, dels den äldre GG 778 Lövön på 807 bruttoton.

GG 778 Lövön. Bild: SPF

Frågan är om familjen Gustafsson som är huvudägare bakom GG 330 Carmona kommer att behålla båda båtarna i Sverige. Eller om de ska etablera sig i Danmark i likhet med många andra svenska pelagiska företag. Idag finns det inget pelagiskt fiskeriföretag med två svenskflaggade båtar.

Det flesta pelagiska fiskeriföretag som bara har svenskflaggade båtar, dels de östersjöbaserade företagen som Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, VK 190 Fiskeri AB, VY 242 Vestland Fiske AB, Enbloms Fiske AB, Gallerna AB med flera. Men också västkustföretag som Torland Fiske AB, Västfjord Fiskeri AB, DE Fiske AB, Bryngeld Fiskeri AB, Båt GG 330 Carmona, Lövön AB, Nimrod 4 AB/Axfish AB, Svanen Fiskeri AB, Rossö Fiskeri AB, Alfhild Fiskeri AB och GG 690 Vingasand.

Men företag som Astrid Fiske AB, B-C Pelagic AB, Fiskeri AB Ginneton, Ahlma Fiskeri AB och Odeskär har båtar med både dansk och svensk flagg. Themis Fiskeri (Rylo AB), Stella Nova Fiskeri AB, Tor-ön Fiske AB, Christer & Lennart Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB har bara danskflaggade båtar.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!