Landningar från svenska fiskare i andra länder 2021

Många svenska yrkesfiskare bedriver sitt yrkesfiske i andra länder. Framförallt i Danmark men även i Tyskland och Marocko. Tidigare bedrev flera svenska yrkesfiskare också ett fiske i Finland. Det fanns också fler företag i Marocko men idag finns bara ett kvar. Huvuddelen av fisket i andra länder är pelagiskt men det finns en räktrålare i Danmark och en fisktrålare i Tyskland.

Flera företag med fiske utomlands har ett dotterbolag i utlandet med moderbolag i Sverige medan andra företag har ett personaluthyrningsföretag och ett fiskeriföretag i Danmark som då har samma ägare. I de fall de har moderbolag i Sverige står detta bolag också för personalen. En del av företagen har anställda i Danmark vid vissa tillfällen och under vissa perioder. Det finns också en svensk affärsman i Norge som äger ett fiskeriföretag i Litauen som fiskar i Mauretanien.

Då det inte alltid är lätt att hitta landningssiffror för utländska landningar börjar jag med omsättningen i företagen.

Företagen

De flesta svenskägda fiskeriföretag i andra länder finns i Danmark. Några i Tyskland, Marocko och Litauen.

Omsättning i svenska fiskeriföretag som är verksamma i utlandet 2021, företag, omsättning M SEK, ägare
 1. Astrid Fiske AB, 562 (2020), fam. Johansson
 2. Rylo AB (Themis), 162, fam. Ryberg
 3. Fiskeri AB Ginneton, 176 (2020), fam. Claesson
 4. B-C Pelagic AB, 66, Bristol Fiske AB och AB Clipperton
 5. Tor-ön Fiske AB, 59, fam. Ahlström
 6. Ahlma Fiskeri AB, 38 (2020), fam. Magnusson & Jonas Ahlström
 7. Zandic Management och Trading AB, 20, fam. Kjellberg
 8. Nicklason Fiskeri AB, 19 (2020), fam, Niklasson
 9. Themis Pelagic AB, 17, Rylo AB
 10. AB Clipperton, 14, fam. Backman
 11. Stella Nova Fiskeri AB, 12 (2020), fam. Bryngelsson
 12. Stranden Bemannings AB, 12 (2020), Nicklason Fiskeri AB
 13. Klara Bemannings AB, 8 (2020), Kristine Fiskeri AB
 14. Andersson Bemanning Fiskeri AB, 6, fam. Andersson
 15. Astrid Pelagic AB, 6 (2020), fam. Johansson
 16. Bristol Fiske AB, 6, fam. Jansson
 17. Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB, 4, fam. Berndtsson & fam. Börjesson
 18. Christer & Lennart Fiskeri AB, 3, fam. Jansson
 19. Odeskär AB, 3, fam. Andersson
 20. August Fiskeri AB, 3, fam. Axelsson
Danmark

Astrid Fiske AB har det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S med båten S 264 Astrid,. Astrid Fiske AB har båtarna GG 292 Martina och GG 70 Marie i Sverige medan systerbolaget Astrid Pelagic AB har GG 64 Astrid Marie och GG 77 Falken.

Rylo AB har det danska dotterbolaget Themis Fiskeri A/S och det svenska dotterbolaget Themis Pelagic AB med båtarna S 144 Themis respektive GG 228 Rymo. Themis Pelagic AB hyr ut personal till Themis Fiskeri AB. Ägarna av Rylo AB äger också Rylo Danmark ApS som hade båten L 144 Frederikke R. Rylo Danmark ApS hade för liten bruttoförtjänst år 2021 för att komma med på listan.

Bristol Fiske AB och AB Clipperton äger B-C Pelagic AB som driver GG 229 Clipperton. De som äger Bristol Fiske AB och AB Clipperton äger också danska B-C Pelagic Holding ApS som har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS där B-C Pelagic AB är minoritetsägare. B-C Pelagic Danmark ApS har båten S 438 Bristol. Bristol Fiske AB och AB Clipperton hyr ut personal till B-C Pelagic AB och B-C Pelagic Danmark AB.

Fiskeri AB Ginneton och Tor-ön Fiske AB bedriver verksamheten i Danmark i filialer till det svenska företaget. de har numera de danska båtarna S 205 Ceton respektiva S 204 Tor-ön och L144 Frederikke R.

Ahlma Fiskeri AB (GG 206 Ahlma) har dotterbolaget Ahlma Danmark ApS (S 206 Ahlma West).

Stella Nova Fiskeri AB har systerbolaget Fiskeriselskabet Stella Nova ApS med trålaren S 464 Stella Nova, Odeskär AB (GG 850 Odeskär) och Andersson Bemanning Fiskeri AAB har samma ägare som danska Odeskar Fiskeri A/S (AS 202 Neptun). Andersson Bemanning AB hyr ut personal till Odeskar Fiskeri A/S och Odeskär AB.

Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB är ett företag som hyr ut personal till danska Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (L 421 Cadiz) och Christer & Lennart Fiskeri AB hyr ut personal till Christer og Lennart Fiskeri A/S (L 106 Monsun). I bägge fallen har det svenska bolaget och det danska bolaget samma ägare. Det gäller också August Fiskeri AB och Saron Fiskeri A/S som har räktrålaren S 158 Saron.

Bruttovinst danska dotterbolag och systerbolag 2021, företag, omsättning M DKK, ägare
 1. Astrid Fiskeri A/S, 224 (2020), Astrid Fiske AB
 2. Themis Fiskeri A/S, 61, Rylo AB
 3. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 19, fam. Jansson
 4. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 11, fam. Bryngelsson
 5. B-C Pelagic Danmark ApS, 8, fam. Backman och fam. Jansson
 6. Odeskar Fiskeri A/S, 5, fam. Andersson
 7. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 4, fam. Berndtsson & fam. Börjesson
 8. Ahlma Danmark ApS, 3, Ahlma Fiskeri AB
 9. Saron Fiskeri A/S, 1, fam. Axelsson

De arter som fiskas i Danmark är sill, makrill, kolmule (blåvitling), brisling (skarpsill), tobis, sperling (vitlinglyra) och hästmakrill (taggmakrill).  Dessutom fångas troligen sardiner och ansjovis såväl som vitling, sej och kolja som bifångst i fisket av kolmule, sperling och tobis. Dock mindre än det tidigare har varit genom att trålarna är utrustade med rist eller exkluder.

Landningar av sill 2021, båt, ton, ägare
 1. S 364 Rockall, 12 222, Astrid Fiskeri A/S
 2. S 144 Themis, 4 351, Themis Fiskeri A/S
 3. S 205 Ceton, 1 790, Fiskeri AB Ginneton
 4. AS 202 Neptun, 1 449, Odeskar Fiskeri A/S
 5. S 264 Astrid, 1 334, Astrid Fiskeri A/S
 6. S 464 Stella Nova, 694, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS

Sill fiskas i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Det som fiskas i Östersjön går till fiskmjöl men det övriga fiskas för konsumtion.

Landningar av makrill 2021, båt, ton, ägare
 1. S 364 Rockall, 2 526, Astrid Fiskeri A/S
 2. S 264 Astrid, 1 045, Astrid Fiskeri A/S
 3. S 144 Themis, 417, Themis Fiskeri A/S
 4. S 205 Ceton, 80, Fiskeri AB Ginneton

Makrill fiskas i Nordsjön och Nordatlanten

Landningar av kolmule (blåvitling) 2021, båt, ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 2 090, Astrid Fiskeri A/S

Blåvitling fiskas i Nordatlanten.

Landningar av havgalt (trynfisk) 2021, båt, ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 87, Astrid Fiskeri A/S
Landningar av hästmakrill (taggmakrill) 2021, båt, ton, ägare
 1. S 264 Astrid, 1 364, Astrid Fiskeri A/S

Trynfisk och taggmakrill fiskas i Engelska kanalen,

Landningar av sperling (vitlinglyra) 2021, båt, ton, ägare
 1. S 438 Bristol, 1 652, B-C Pelagic Danmark ApS
 2. S 464 Stella Nova, 1 596, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 3. L 106 Monsun, 1 496, Christer og Lennart Fiskeri A/S
 4. L 144 Frederikke R, 1 263, Rylo Danmark ApS
 5. AS 202 Neptun, 1 032, Odeskar Fiskeri A/S
 6. L 421 Cadiz, 909, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
 7. S 144 Themis, 878, Themis Fiskeri A/S
 8. S 206 Ahlma West, 618, Ahlma Danmark ApS
 9. S 205 Ceton, 434, Fiskeri AB Ginneton

Vitlinglyra fiskas i Nordsjön

Landningar av brisling (skarpsill) 2021, båt, ton, ägare
 1. S 144 Themis, 22 868, Themis Fiskeri A/S
 2. S 464 Stella Nova, 7 993, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 3. S 205 Ceton, 5 485, Fiskeri AB Ginneton
 4. AS 202 Neptun, 4 164, Odeskar Fiskeri A/S
 5. L 106 Monsun, 2 383, Christer og Lennart Fiskeri A/S
 6. S 206 Ahlma West, 1 925, Ahlma Danmark ApS
 7. L 421 Cadiz, 1 824, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
 8. S 364 Rockall, 1 569, Astrid Fiskeri A/S
 9. S 438 Bristol, 1 549, B-C Pelagic Danmark ApS
 10. S 204 Tor-ön, 1 236, Tor-ön Fiskeri AB
 11. S 264 Astrid, 991, Astrid Fiskeri A/S
 12. L 144 Frederikke R, 643, Rylo Danmark ApS

Skarpsill fiskas i Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Främst för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

För tobis finns inga landningsuppgifter tillgängliga. Tobis fiskas i Nordsjön för fiskmjölsindustrin.

Landningar av räka 2021, båt, ton, ägare
 1. S 158 Saron, 147, Saron Fiskeri AB
Andra länder

Nicklason Fiskeri AB har dotterbolagen Stranden Bemannings AB i Sverige och Victoria Fischereigesellschaft mbh i Tyskland. Stranden Bemanning hyr ut personal till Victoria Fischerei som har fisktrålaren NC 315 Victoria. Fisket är fiskfiske med gråsej (seelachs) som viktigaste art. Victoria Fischereigesellschaft mbh omsätter cirka 793 000 US-dollar (USD) per år.

Kristine Fiskeri AB har dotterbolagen Klara Bemannings AB i Sverige och Kristin Fischereigesellschaft mbh i Tyskland. Klara Bemanning hyr ut personal till Kristin Fischerei som har den pelagiska trålaren NC 306 Kristin. År 2020 hade Kristine Fiskeri AB för liten omsättning för att komma med på listan och siffrorna för 2021 är inte tillgängliga ännu. Fisket är framförallt sillfiske för konsumtion i Nordsjön och för fiskmjölsindustrin i Östersjön. Kristin Fischereigesellschaft mbh omsätter uppskattningsvis cirka 3,2 miljoner USD under ett normalår (2020 var inte det).

Zandic Management och Trading AB som ägs av familjen Kjellberg bedriver fiske med två fiskebåtar i Marocko (Zandic 2 och Nordic). Företaget har dotterbolagen KTA Trading AB i Sverige och Nordic Fish Ltd i Belize. Samma ägare är också ägare av isländska bolaget Zandic Iceland ehf. Fiskebåtarna i Marocko ägs sannolikt av ett lokalt bolag. Bemanning sker i huvudsak lokalt med befäl ombord hyrs ut av det svenska eller det isländska bolaget. Management av verksamheten finns troligen i det svenska företaget.

Fiskebåtarna fiskar sardiner och sardineller. Zandic Maroc omsätter cirka 2 miljoner USD per år medan Zandic Iceland ehf omsätter cirka 200 000 USD.

Magnus Roth är en svensk affärsman som numera är bosatt i Norge. I Norge äger han Mpm Invest AB tillsammans med Vitalij Orlov från Ryssland som är ägare av det stora fiskeriföretaget Norebo Holding. Magnus Roth äger för sin del det litauiska fiskeriföretaget Baltlanta UAB via spanska Lispa Holding SL. Han äger också Hong Kong-företaget  Three Towns Capital Ltd som äger Lispa Holding SL och de likaledes spanska företagen Katla Seafood Canarias SL och Rainbow Reefers Las Palmas SL.

Baltlanta UAB äger tre stora fabrikstrålare,  KL 870 Ieva Simonaityte, KL 872 Simonas Daukantas och Archimedes. Alla tre fiskar sardiner, sardineller, hästmakrill och spansk makrill (chub)  i mauretanska vatten. Omsättningen i Baltlanta UAB var 47,6 miljoner USD år 2021. Det är möjligt att det stora nederländska fiskeriföretaget Parlevliet & van der Plas (PP Group) idag är delägare i Baltlanta. I vilket fall som helst har de managementsansvar för KL 870 Ieva Simonaityte och KL 872 Simonas Daukantas som har litauisk flagg. Archimedes har angolansk flagg.

Källor: Allabolag.seMerinfo.se, Proff.se, Havs- och vattenmyndigheten, Dun & Bradstreet, DNV, Ryska skeppsregistret, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Läs mer:

 

 

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!