Landningar i det svenska insjöfisket

Det svenska insjöfisket är ett lönsamt fiske. De viktigaste arterna är signalkräfta, gös och siklöja. Lite beroende på vilken sjö det handlar om. Det är också ett fiske som ökar i omfattning och fiskbestånden i sjöarna är i allmänhet välmående.

I insjöfisket finns personliga licenser som inte är knutna till en båt som licenserna i havet är. Det finns också fiske med stöd av enskild fiskerätt. För det fisket behövs ingen licens och förmodligen finns det fisket inte med i statistiken. Statistiken som finns tillgänglig är uppdelad på de stora sjöarna var och en för sig medan de små sjöar är sammanslagna till övriga sjöar.

Signalkräfta fiskas i större mängder i Vättern, Vänern och Hjälmaren, siklöja landas från framförallt Vänern men också i mindre mängder från Mälaren, Vättern och övriga sjöar. Gös fiskas i Vänern, Hjälmaren, Mälaren och mindre sjöar. Två yrkesfiskare i listorna har landningar från flera sjöar, Jimmy Gustafsson (Vänern och Vättern) och Hans Johansson (Hjälmaren och övriga sjöar). Personer med samma efternamn och som fiskar i samma sjö är ofta släkt med varandra men inte alltid. Ofta har de ett gemensamt företag.

Många insjöfiskare kombinerar fisket med serveringar, fiskhandel och annan verksamhet.

Vänern

Siklöjefisket bedrivs under en kort period. Siklöjan används för framställning av löjrom. De flesta fiskar både siklöja, gös och annan fisk. Många även signalkräfta. Även de som främst fiskar signalkräfta fiskar oftast annan fisk och gös samt ibland även siklöja. Flera av de yrkesfiskare som fiskar siklöja har fiskeriföretag ihop. Fisket i Vänern är utan tvekan det mest betydande insjöfisket.

Landningar av siklöja i Vänern, fiskare, ton
 1. Boris Åström, 24,2
 2. Anders Larsson, 17,5
 3. Jörgen Karlsson, 16,5
 4. Mikael Nylander, 16,4
 5. Thommy Möller, 15,3
 6. Anders Jonsson, 14,2
 7. Sören Gustafsson, 13,3
 8. Hans Persson, 12,7
 9. Ulf Svanberg, 10,9
 10. Jens-Peder Abrahamsson, 9,1
 11. Johan Berling, 8,9
 12. Roland Gustavsson, 8,9
 13. Ola Lindberg, 8,8
 14. Fredrik Håsteen, 8,2
 15. Mats Kjellgren, 8,2
 16. Anders Agö, 7,8
 17. Freddie Pettersson, 7,0
 18. Fredrik Mattsson, 6,3
 19. Mattias Tengbom, 6,0
 20. Johnny Sandberg, 4,6
 21. Gunnar Jonsson, 3,2
Landningar av signalkräfta i Vänern, fiskare, ton
 1. Christian Gustafsson, 7,3
 2. Jimmy Gustafsson, 4,6
 3. Tommy Karlsson, 4,4
 4. Freddie Pettersson, 3,8
 5. Anders Larsson, 3,6
 6. Konny Gustafsson, 3,0
Landningar av gös i Vänern, fiskare, ton
 1. Fredrik Mattsson, 19,2
 2. Mats Kjellgren, 10,4
 3. Ola Lindberg, 10,0
 4. Fredrik Håsteen, 9,5
 5. Jörgen Nilsson, 5,4
 6. Johnny Sandberg, 4,6
 7. Christer Ström, 4,0
 8. Helen Lundberg, 3,8
 9. Jens-Peder Abrahamsson, 3,7
 10. Johan Zälter, 3,7
 11. Boris Åström, 3,6
 12. Alexander Gustafsson, 3,4
Vättern

Yrkesfisket i Vättern är totalt dominerat av kräftfiske. Många fiskar också laxfiskar som öring och röding men landningarna är små. En del fiskar även siklöja.

Landningar av signalkräfta i Vättern, fiskare, ton
 1. Petter Jakobsson, 18,9
 2. Anders Carlén, 15,4
 3. Andreas Tevell, 15,1
 4. Mattias Ahlin, 15,0
 5. Peter Ahlin, 14,3
 6. Samuel Gustafsson, 11,3
 7. Rolf Gustafsson, 10,9
 8. Thomas Holmesjö, 8,2
 9. Jimmy Gustafsson, 7,3
 10. Conny Roth, 7,2
 11. Kennet Lundström, 5,2
 12. Zeth Rylander 5,2
 13. Casper Johansson, 4,9
 14. Patrik Grönlind, 3,9
 15. Magnus Johansson, 3,7
 16. Jonny Stål, 3,3
Hjälmaren

Hjälmarens fiske domineras av gösfiske. Nästan alla yrkesfiskare i Hjälmaren fiskar både gös och signalkräfta. De landar ofta även annan fisk.

Landningar av gös i Hjälmaren, fiskare, ton
 1. Henrik Eriksson, 18,2
 2. Jonas Andersson, 16,0
 3. Magnus Gustafsson, 12,7
 4. Niklas Johansson, 11,1
 5. Fredrik Johansson, 10,4
 6. Håkan Olofsson, 10,4
 7. Ingemar Andersson, 10,4
 8. Anders Gustafsson, 7,8
 9. Hans Johansson, 7,4
 10. Erik Karlsson, 6,2
 11. Joakim Århammar, 5,4
 12. Peter Molin, 5,3
 13. Lennart Karlsson, 5,0
 14. Filip Andersson, 5,0
 15. Björn Eriksson, 5,0
 16. Emil Andersson Svanlind, 5,0
 17. Anna Gunnarsson, 5,0
 18. Martin Karlsson, 4,7
 19. Ulf Cederlöf, 3,7
 20. Anton Johansson, 3,5
 21. Fredrik Jansson, 3,2
Landningar av signalkräfta i Hjälmaren, fiskare, ton
 1. Ulf Cederlöf, 6,9
 2. Jonas Andersson, 4,7
 3. Tommy Pettersson, 4,7
 4. Emil Andersson Svanlind, 3,9
 5. Martin Karlsson, 3,2
 6. Anton Johansson, 3,1
 7. Joakim Århammar, 3,1
 8. Håkan Olofsson, 3,0
Mälaren

Yrkesfisket i Mälaren domineras av gösfiske. Förr var även fisket av siklöja viktigt och en del yrkesfiskare landar mindre mängder siklöja även idag. Många landar även annan fisk.

Landningar av gös i Mälaren, fiskare, ton
 1. Daniel Vidlund, 12,8
 2. Anders Loberg, 12,7
 3. Gustaf Welin, 10,0
 4. Peter Loberg, 7,8
 5. John Berglund, 7,2
 6. Per Vidlund, 7,0
 7. Joakim Hagström, 6,6
 8. Magnus Sandkvist, 6,0
 9. Mattias Lindström, 5,4
 10. Mats Eriksson, 5,4
 11. Daniel Eriksson, 5,4
 12. Jan Vidlund, 5,3
 13. Dennis Sandkvist, 5,3
 14. Lars Östling, 4,4
 15. Gunnar Sandkvist, 4,3
 16. Ronny Andersson, 4,0
 17. Roland Vidlund, 3,4
Övriga sjöar

Fisket i andra sjöar varierar kraftigt mellan olika sjöar. I vissa sjöar är ålfisket omfattande men det är ett fiske som i allmänhet är till för att säkra ålens överlevnad. I vissa sjöar förekommer siklöjefiske, Det är också vanligt att öring och signalkräfta landas från övriga sjöar. Gösfisket är dock det viktigaste fisket även i mindre sjöar.

Landningar av gös från övriga sjöar, fiskare, ton
 1. Fredrik Turski, 6,1
 2. Jonas Ekwall, 6,0
 3. Leif Andersson, 5,9
 4. Johan Wihlborg, 4,2
 5. John Bergström, 4,2
 6. Hans Johansson, 4,1
 7. Nils Ekwall, 3,8
Läs mer:

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

PS. Fel kan ha uppstått vid sammanställningen av uppgifterna i mina tabeller. Rättelser emottages därför gärna.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!