Sillkvoter i enlighet med forskarnas uppfattning

Det sillkvoter som föreslagits för Östersjön är i enlighet med forskarnas uppfattning och följer helt det vetenskapliga råden. När SVT påstår att forskarna vill ha mindre kvoter än de som föreslagits av politiker fabulerar SVT. I ett fall vill forskarna till och med ha större kvot än vad politikerna förslagit. De

Föreslagen kvot, vetenskapligt råd

Det föreslagna kvoterna följer alltså de vetenskapliga råden. Majoriteten av forskarna är överens. Det finns ingen fara för sillbestånden i Östersjön.

Visserligen finns det några enstaka forskare på Stockholms universitet med Henrik Svedäng i spetsen som föreslår som har en annan uppfattning. Men de är i minoritet och och har dessutom haft monumentalt fel tidigare. År 2000 var Svedängs uppfattning att sillbeståndet skulle vara utplånat inom ett eller två år. Sillbeståndet är idag lika stort som det var då och uppenbarligen hade Svedäng helt fel då. De har troligen lika fel idag.

Trålfiskegränsen

Sverige har beslutat om en utflyttning trålfiskegränsen som SVT påstår. Men bara på prov. Den kan dock inte flyttas ut om inte en överenskommelse med Danmark och Finland görs. Det är inte troligt att en sådan överenskommelse kan göras. Dessutom det inte att förändra nånting. En helt meningslös åtgärd.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!