Japansk ansjovis

Japansk ansjovis (Engraulis japonicus) finns längs Ostasiens kust från Okhotska sjön och Sakhalin i norr, runt Japan, i Gula havet, Japanska sjön och runt Korea, i Kinesiska sjön ner till och runt Taiwan och ner till Filippinerna och Indonesien.

Bild: FAO

De lever i stora stim i framförallt kustnära vatten och uppehåller sig i allmänhet nära ytan. Flyttar norrut och in mot kusterna på våren och sommaren samt söderut och ut till havs under hösten. Leker invid kusterna vilket de kan göra året runt. Kan bli upp till 18 cm lång och lever i 2-3 år. Lever på copepoder och andra små kräftdjur, fiskägg och yngel. Liknar den europeiska ansjovisen till utseende och beteende.

Japansk ansjovis. Bild: FAO

Fisket

Fiskas i stor omfattning. De totala fångsterna är omkring 1 miljon ton per år enligt FAO. De viktigaste fiskenationerna är Kina och Japan vilka står för 75-80% av fisket. Under 2000-talets första årtionde fiskades nästan dubbelt så mycket. Fisket sker i huvudsak med snörpvad. Fiskas för konsumtion samt för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Som konsumtionsfisk saltas, torkas, friteras eller konserveras den.

Beståndet av japansk ansjovis ökar när beståndet beståndet av japansk sardin minskar och omvänt.

Historiskt har japansk ansjovis fiskats sen 900-talet i Japan. I perioden 1890-1912 var fisket omfattande för att sen vara mindre och mycket varierande år från år på 1930-talet. Därefter minskade fisket rejält för att öka igen på 1990-talet. Som mest fiskades nästan 2 miljoner ton i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!