Anchoveta – världens mest fiskade fiskart

Anchoveta (Engraulis ringens) eller som den också kallas peruviansk anchoveta är världens mest fiskade fiskart. Lever utanför Perus och Chiles kust i stora stim. Den blir ungefär 20 cm lång och är lekmogen vid 1 år ålder. Det är en mycket kortlivad art. Lever på olika sorters plankton.

Beståndsstorlek

Bestånden av anchoveta varierar mycket kraftigt på grund av framförallt El Niño-fenomenet. Det innebär att havströmmarna och vindarna i Stilla Havet kastas om. Men också då det är en mycket kortlivad art. Detta skedde år 1972-73, 1982–83, 1997–98 och 2015. Resultatet varje gång var att beståndet av anchoveta minskade mycket kraftigt. Värst blev det 1972-73 då beståndet överfiskats kraftigt i slutet av 1960-talet och fram till 1971 då det fångades 13,1 miljoner ton anchoveta. Beståndet återhämtade sig inte förrän på 1990-talet.

Anchoveta. Bild: J. H. Richard. Public domain

Fisket

Under senare år har fisket fångat omkring 5 miljoner ton anchoveta årligen men enstaka år har det varit mindre än så. De stora fiskenationerna är Peru och Chile. Huvuddelen av fisket sker utanför centrala och norra Peru med små båtar och snörpvad. Fångsten går i huvudsak till fiskmjöl och fiskolja. Fisket förvaltas med hjälp av överförbara fiskerättigheter vilket gjort att det går lugnare till, Fisket har också kunnat hålla en jämnare nivå med mindre variationer mellan åren. Med tiden har det också blivit allt vanligare att fiska för konsumtion men 95% av fångsten går ändå till tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Stillahavsanchoveta

Stillahavsanchoveta (Cetengraulis mysticetus) eller stormunnad sardin (sardina bocona) är en ansjovis art som lever i Stilla Havet från Californiabukten i Mexico till Ecuador i Sydamerika. Även kring Galapagosöarna. Lever i stora stim på grunt vatten med lerbottnar och vandrar inte. Kortlivad art som blri maximalt cirka 22 cm lång.

Fiskas i mindre och större utsträckning i alla länder där den finns såsom Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Colombia och Ecuador. Endast omfattningen av fisket i Panama och Ecuador är känd. I Panama landas omkring 50 000 ton om året, ibland ända upp till 100 000 ton, i Ecuador mellan 1 000 ton och 50 000 ton om året. De sammanlagda fångsterna kan kanske vara så mycket som 200 000 ton om året.

Långnosad ansjovis

Långnosad ansjovis (Anchoa nasus) är en liten och kortlivad ansjovis som finns från Baja California i norr till Callao i mellersta Peru. Blir max 17 cm lång och lever i stora stim och kustnära på grunt vatten. Leker året runt. En av mer än 30 liknande arter i Mexikanska gulfen, Karibiska havet och Centralamerikas kuster mot Stilla havet.

Fångas sannolikt som bifångst i fiske efter anchoveta och stillahavsanchoveta. Men fiskas också i ett riktat fiske för att få bete till fiske av tonfisk med backor (långrev) och spö.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!