Trådsill – i Stilla Havet och Atlanten

Trådsillar är en grupp sillfiskar som lever i tropiska vatten. Flertalet av arterna finns längs Amerikas stillahavskust. Stillahavstrådsill (Opisthonema libertate) finns från Kalifoniens kust i norr till Peru i söder, i Kaliforniabukten och runt Galapagosöarna. Den är mycket lika två andra närbesläktade arter, smal trådsill (Opisthonema bulleri) och mellantrådsill (Opisthonema medirastre).

Stilla Havet

Stillahavstrådsill. Bild: FAO

Stillahavstrådsill är den vanligaste trådsillen i Stilla Havet. Den lever i stim längs kusten. Lever på phytoplankton och små kräftdjur. Kan bli 14 cm lång.

Mellantrådsill kan bli över 14 cm lång och finns längs kusten från Kalifornien i norr till Peru i söder.

Smal trådsill finns från Kaliforniabukten i Mexico till Peru. Det är den minst vanliga av trådsillarna i Stilla havet. Den kan bli omkring 14 cm lång och lever på små kräftdjur och plankton.

Trådsillarna längs Amerikas västkust fiskas i stor omfattning i kustnära småskaligt fiske med snörpvad. De tas som bifångst i annat fiske och de fiskas i ett riktat fiske där alla arterna fångas tillsammans. Fisket i stor skala började på 2000-talet. Huvuddelen går till konsumtion men de går även bra att använda som råvara i fiskmjölsindustrin. Stora fiskerinationer är Mexico, Panama och Ecuador. Andra fiskenationer är el Salvador, Costa Rica, Colombia, Guatemala och Colombia. Totalt fiskas omkring 300 000 ton per år varav cirka 100 000 ton i Mexico, 25 000-30 000 ton i Panama och cirka 10 000 ton i Ecuador.

Fångst av trådsill. Bild: FAO

Runt Galapagosöarna finns galapagostrådsill (Opisthonema berlangai). Den liknar de andra arterna både i utseende och storlek. Något fiske av denna förekommer inte.

Atlanten

I Atlanten finns atlantisk trådsill (Opisthonema oglinum) som lever i Atlanten från Mainebukten i norr, kring Bermuda, i hela Karibien och Mexikanska golfen och ner till Argentina i söder. Kan bli upp till 38 cm lång men vanligen är den omkring 20 cm. Kustnära stimfisk som förekommer på grunt vatten och i hamnar. Äter främst plankton (copepoder) men även små fiskar och kräftdjur.

Atlantisk trådsill fiskas för konsumtion och till fismjölsindustrin. Fiskas i en mängd länder. Som konsumtionsfisk säljs den färsk, frusen och saltad. Används också som bete.

Från Mexikanska gulfen och ner till Brasilien finns också fjällig sardin (Harengula jaguana) som ofta förväxlas med atlantisk trådsill.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!