Carmona – utan verksamhet i Danmark

Båt GG 330 Carmona AB är ett fiskeriföretag baserat på Dyrön söder om Tjörn. Företaget har dotterbolaget GG 350 Liz. Dessutom är bolaget hälftendelägare i PFG Hamn AB med Lövön AB som ägare av den andra hälften. Ägare av Båt GG 330 Carmona AB är Anders Gustafsson och hans två söner Fredrik Gustafsson och Erik Gustafsson. I styrelsen för företaget sitter Anders Gustafsson och hans fru Gunnel Gustafsson.

Båt GG 330 Carmona äger två pelagiska trålare i Sverige, GG 330 Carmona på 1 197 bruttoton och GG 778 Lövön på 807 bruttoton medan dotterbolaget GG 350 Liz AB äger kräfttrålaren GG 350 Liz på 16 bruttoton. GG 778 Lövön har Rönnäng som hemmahamn medan de andra två är hemmahörande på Dyrön.

Under 2022 hade Lövön AB fiskerättigheter och ägde GG 778 Lövön. Idag tillhör GG 778 Lövön och fiskerättigheterna Båt GG 330 Carmona AB som därmed är det företag som kontrollerar störst fiskerättigheter i Sverige. Företaget är ett av få större svenska fiskeriföretag som inte äger någon danskflaggad fiskebåt och därmed inte heller några fiskerättigheter i Danmark.

Omsättningen i Båt GG 330 Carmona AB år 2021 var 76 MSEK. GG 350 Liz AB omsatte drygt 1 miljon under samma år. De bokförda tillgångarna var 251 M SEK. Båt GG 330 Carmona AB hade inte fått sin nya båt vid det tillfället och har förmodligen större bokförda tillgångar idag. PFG hamn AB äger hamnen på Ängholmen där det förr fanns en fiskmjölsfabrik.

GG 330 Carmona

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Båt GG 330 Carmona AB
 • Industrifisk norsk zon, 57,2%
 • Tobis, 23,8%
 • Blåvitling (kolmule), 20,8%
 • Skarpsill Östersjön, 19,4%
 • Sill östra Östersjön, 18,8%
 • Sill västra Östersjön, 17,0%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 16,1%
 • Sill SKN, 16,1%
 • Sill Storbritannien, 16,1%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 12,8% (2022)
 • Sill norsk zon (nabo), 11,9%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 11,9%
 • Makrill norsk zon, 11,1%
 • Makrill, 11,1%
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 3,8%
 • Sill norra Östersjön, 1,8%
Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
GG 350 Liz AB
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 20 778
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 7 140
 • Torsk Skagerak, 6 314
 • Rödspätta Skagerak, 4 150
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 2 508
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 1 385
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 961

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!