Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden

Bergmans Fisk och Rökeri i Saltharsfjärden AB är ett kombinerat restaurang-, fiskförädlingsföretag och fiskhandelsföretag som ägs av familjen Bergman, närmare bestämt av kusinerna Magnus Bergman, Lars-Göran Bergman och Dennis Bergman. Samma tre personer utgör också styrelsen i företaget. Det är en del av en större familjekontrollerad fiskeriverksamhet.

Lars-Göran Bergman äger också företaget LG Bergman AB som har fiskeriverksamhet som en del av verksamheten. I alla fall som det uttrycks i bolagsordningen. Magnus Bergman och Dennis Bergman har var sin enskild firma som sysslar med fiskeriverksamhet. Det är i dessa tre företag som fiskeriverksamheten bedrivs.

Omsättningen i Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB var drygt 18 miljoner SEK år 2022 (20210401-20220331) med bokförda tillgångar på nästan 16 miljoner kronor. Dennis Bergmans enskilda firma omsatte mer än 200 000 kronår år 2021, Magnus Bergmans firma mindre än 200 000 kronor och LG Bergman AB som främst verkar syssla med byggverksamhet omsatte 1,5 miljoner SEK år 2022. Lars Gunnar Bergman som är far till en av kusinerna omsatte kring 400 000 kronor i sin enskilda firma.

Familjen Bergman har en rad mindre fiskebåtar såsom GE 16, GE 18, GE 20, GE 31 Norrskär (5 bruttoton), GE 35 (5 bt), GE 57 och GE 62 Kaveris (3 bt). De används till småskaligt garnfiske av bland annat abborre, strömming (sill), sik och lax.

Verksamheterna finns i fiskeläget Saltharsfjärden som utgör en del av samhället Norrsundet där det också finns en större fiskehamn.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!