Båtarna som fiskade mest i Västerhavet

Västerhavet innefattar i detta sammanhang Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Engelska kanalen, Skagerak och Kattegatt. Det är där svenska fiskare fiskar det mest av den fisk och de skaldjur de fångar. Detta om vi också räknar danskägda och tyskägda båtar som ägs av svenska yrkesfiskare. Räknar vi bara svenskflaggade båtar är mängden fisk som fiskas större i Östersjön än i Västerhavet. Däremot så är värdet på det som fiskas i Västerhavet mycket högre och det beror framförallt på skaldjursfisket.

I tabellen nedan är inte all fisk medräknad utan bara sill, skarpsill, makrill, tobis, kräfta, räka, torsk, kummel, kolja, sej, vitling, rödspätta och rödtunga. Det är de mest fiskade arterna. Fisket av de pelagiska arterna är viktmässigt mycket större än fisket av skaldjur och demersala (bottenlevande arter).

Båtarna

Av de 20 båtar som fiskat mest i Västerhavet är 8 stycken i huvudsak pelagiska trålare (GG 64 Astrid Marie, GG 229 Clipperton, GG 207 Torland, GG 330 Carmona, GG 206 Ahlma, GG 505 Polar, GG 778 Lövön och GG 218 Västfjord. 2 stycken är både pelagiska och demersala trålare (GG 840 Svanen och GG 39 Rossö).

6 stycken är i första hand fisktrålare (GG 500 Vingaskär, GG 150 Älvsborg, GG 181 Västerland, GG 892 Strannefjord, GG 73 Ingun och GG 173 Grace). De fyra sistnämnda fiskar också räka och i Strannefjord och Grace fall också kräfta. En är i första hand en kräfttrålare (LL 71 Kristina) men fiskar även räka och fisk. Till slut är också tre båtar att betrakta som räktrålare (GG 707 Arkö, GG 234 Kennedy och LL 628 Atlantic)

Av de 20 båtarna förekommer 8 stycken också bland de som fiskar mest i Östersjön. Med undantag av GG 330 Carmona och GG 39 Rossö förekommer alla pelagiska trålare bland de som fiskat mest i Östersjön under 2022.

Alla båtar med två undantag hör hemma i Göteborgsområdet. 3 på Rörö, 2 i Fiskebäck, 2 i Önnered, 2 på Dyrön, 2 på Fotö och 2 på Hönö. I övriga fiskelägen återfinns bara en båt vardera.

Av de båtar som fiskade mest år 2022 har GG 505 Polar sålts till Marocko.

GG 64 Astrid Marie innanför storasyster S 264 Astrid.

De 20 största svenska båtarnas landningar av fisk och skaldjur från Västerhavet 2022, båt, mängd i ton, ägare 
 1. GG 64 Astrid-Marie, 14 845, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 2. GG 229 Clipperton, 6 620, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 3. GG 207 Torland, 5 565, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 4. GG 330 Carmona, 5 388, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 5. GG 505 Polar, 2 968, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 6. GG 206 Ahlma, 2 183, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 7. GG 778 Lövön, 876, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 8. GG 500 Vingaskär, 770, Vingaskär Fiskeri AB (fam. Mats Johansson)
 9. GG 218 Västfjord, 1 594, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustafsson)
 10. GG 150 Älvsborg, 556, Älvsborg Fiskeri AB (Ganefjord, Hermansson & Johansson)
 11. GG 181 Västerland, 277, Västerland AB (fam. Sörensson)
 12. GG 892 Strannefjord, 197, Hagberg Fiske AB (fam. Hagberg)
 13. GG 73 Ingun, 191, Fiskeri AB Ingun (fam. Ivarsson)
 14. GG 840 Svanen, 175, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
 15. GG 707 Arkö, 144, Arkö Fiske AB (fam. Aronsson & Mathias Ivarsson)
 16. GG 39 Rossö, 131, Rossö Fiskeri AB (fam. Olausson & fam. Lundgren)
 17. GG 234 Kennedy, 114, Jonas Klingander
 18. LL 91 Kristina, 111, LL 91 Fisk & Skaldjur AB (Niklas Upper)
 19. LL 628 Atlantic, 96, LL 628 Atlantic AB (fam. Olsson)
 20. GG 173 Grace, 86, Gustav Grundén AB (Gustav Grundén)

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

De 20 största svenska båtarnas andel från Västerhavet 2022, båt, andel i %
 1. GG 330 Carmona, 100%
 2. GG 500 Vingaskär, 100%
 3. GG 150 Älvsborg, 100%
 4. GG 181 Västerland, 100%
 5. GG 892 Strannefjord, 100%
 6. GG 73 Ingun, 100%
 7. GG 707 Arkö, 100%
 8. GG 234 Kennedy, 100%
 9. LL 91 Kristina, 100%
 10. LL 628 Atlantic, 100%
 11. GG 173 Grace, 100%
 12. GG 64 Astrid-Marie, 59,0%
 13. GG 229 Clipperton, 44,8%
 14. GG 207 Torland, 37,5%
 15. GG 505 Polar, 33,6%
 16. GG 206 Ahlma, 29,0%
 17. GG 39 Rossö, 24,2%
 18. GG 778 Lövön, 17,6%
 19. GG 840 Svanen, 16,1%
 20. GG 218 Västfjord, 14,0%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Även om GG 840 Svanen och GG 39 Rossö landade huvuddelen av sin fångst från Östersjön kom huvuddelen av deras inkomster från fiske i Skagerak där de främst fiskar kräfta men också en del demersal fisk. Inklusive dessa två båtar var det 8 båtar som landade huvuddelen av sin fångst från Östersjön. Av dem sysslande alla utom de två nämnda båtarna enbart med pelagiskt fiske. De enda stora pelagiska trålarna som fiskade mer i Västerhavet än i Östersjön var GG 330 Carmona och GG 64 Astrid Marie.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!