Norrlandskustens fiske – landningar 2022

Norrlandskustens fiske består i huvudsak av siklöjefiske för tillverkning av löjrom och strömmingsfiske (sillfiske) för tillverkning av surströmming. Dessutom finns ett mindre fiske av lax och sik för direkt konsumtion. Även mindre en del av strömmingen/sillen används till konsumtion.

Siklöjefisket och strömmingsfisket sker huvudsakligen kustnära med bottentrål. Ett mindre fiske av både siklöja och strömming sker med garn. Lax och sikfisket sker i huvudsak med fällor där lax i allmänhet är målarten. För att vittja fällorna används i allmänhet mindre båtar. Siklöjefisket är i allmänhet mycket lönsamt men strömmingsfisket är inet lika lönsamt. Det sker därför i de många fall som ett komplement till siklöjefisket.

Siklöja

Totalt var det 56 båtar som landade siklöja år 2022. De flesta var garnbåtar som fångade små mängder. 26 båtar landade mer än 5 ton. Av dessa var minst tre garnbåtar. En del av trålarna fiskar ibland med garn. De flesta siklöjefiskare bedriver egen tillverkning av löjrom men många levererar också till BD Fisk AB och kanske en del levererar till Guldhaven Pelagiska AB.

HA 44 Anna och LÅ 1 Tärnö

HA 44 Anna och LÅ 1 Tärnö. Bild: Norrkustfiske

Landningar av siklöja från Bottenhavet och Bottenviken, 2022, båt, ton, företag
 1. LÅ 1 Tärnö, 73,1, Framigården Fiske AB
 2. LÅ 23 Airon, 71,7, Dag Hjelte AB
 3. PÅ 16 Ellinor, 63,9, Perssons Löjrom AB?
 4. HA 30 Vilma, 61,1 Guldhaven Pelagiska AB
 5. LÅ 18 Nova, 58,2, Sundströms Fiske AB
 6. LÅ 19 Junkön, 50,2, Bröderna Ökvist HB
 7. HA 89 Uddvik, 41,3, Lindbloms Fisk AB
 8. LÅ 42 Lillan, 41,3, Thomas Innala AB
 9. PÅ 34 Saga, 37,2, Renö Fisk AB?
 10. HA 50 Emma, 36,8, Robert Kattilavaara
 11. LÅ 43 Nordanhav, 28,0, Stefan Ökvist AB
 12. HA 64 Svallgrund, 27,1, Roger Andersson
 13. LÅ 35 Nancy, 26,3, Ljusa Kusten Fiske AB
 14. LÅ 48 Sara II, 23,5, Holms Fiske AB
 15. HA 78 Irene, 22,0, Bo Sillman
 16. LÅ 12 Viken, 21,0, Bröderna Stålarm AB
 17. LÅ 6 Tärnö, 21,0, Bröderna Stålarm AB
 18. HA 18 Rebecka, 17,7, Allan Lutström
 19. HA 59 Annaett, 17,5, Per-Erik Sångberg
 20. HA 4 Sarlut, 15,6, Arne Luthström
 21. HND 4 Johlin V, 15,3, Bondhamn Fisk AB
 22. HA 137*, 9,7, Thomas Innala AB
 23. LÅ 17 Junkön, 8,1, Bröderna Ökvist HB
 24. HA 80 Emma*, 6,5, Andreas Wikström
 25. HA 23 Ramona, 5,8, Lerdins Fiske AB
 26. HA 58 Furön*, 5,4, Viktor Medström

*) Garnbåtar

Strömming/Sill

101 båtar landade strömming under 2022. De allra flesta var garnbåtar som landade mindre mängder. Bland de 20 båtar som landade över 5 ton var det 15 stycken trålare och 5 garnbåtar. En del av siklöjetrålarna fiskar strömming med garn. Strömming avsedd till surströmming levereras till specialiserade surströmmingstillverkare. Endast Lars-Ivan Hållstrand har egen surströmmingstillverkning. Strömming filéas av många yrkesfiskare men en del säljer till BD Fisk AB och andra som tillverkar och säljer strömmingsfiléer. En del fiskeriföretag driver också egna restauranger.

HA 30 Vilma. Bild: Guldhaven Pelagiska

Landningar av sill/strömming på kustkvoten från Bottenhavet och Bottenviken, 2022, båt, ton, företag
 1. HA 30 Vilma, 69,0, Guldhaven Pelagiska AB
 2. HND 4 Johlin V, 34,6, Bondhamn Fisk AB
 3. HA 89 Uddvik, 32,6, Lindbloms Fisk AB
 4. LÅ 42 Lillan, 27,3, Thomas Innala AB
 5. HA 50 Emma, 21,7, Robert Kattilavaara
 6. LÅ 19 Junkön, 17,6, Bröderna Ökvist HB
 7. PÅ 16 Ellinor, 18,5, Perssons Löjrom AB?
 8. LÅ 18 Nova, 17,0, Sundströms Fiske AB
 9. HA 4 Sarlut, 15,9, Arne Luthström
 10. HA 18 Rebecka, 14,0, Allan Lutström
 11. HL 3 Thule*, 14,3,  Rederiet Rönnskär AB
 12. HA 64 Svallgrund, 11,4, Roger Andersson
 13. HA 78 Irene, 10,5, Bo Sillman
 14. PÅ 34 Saga, 9,9, Renö Fisk AB?
 15. GE 1*, 8,4, Lars-Ivan Hållstrand
 16. LÅ 1 Tärnö, 8,2, Framigården Fiske AB
 17. GE 20*, 7,0, ??
 18. LÅ 23 Airon, 6,7, Dag Hjelte AB
 19. GE 25 Svanen*, 6,0, Tomas Karlsson?
 20. HND 18 Andreanna*, 5,8, Höga Kusten Fisk AB

*) Garnbåtar

Lax och sik

79 båtar landade lax år 2022. De fiskade i stort sett alla med fällor eller garn. Bara några få båtar landade mer än 5 ton. Alla de båtarna ägs av företag/yrkesfiskare som också fiskar siklöja och/eller strömming. Sikfisket är mycket begränsat.

Landningar av lax från Bottenhavet och Bottenviken, 2022, båt, ton, företag
 1. HA 121, 19,1, Lerdins Fiske AB
 2. HA 21, 11,0, Allan Lutström
 3. HA 137, 8,7, Thomas Innala AB
 4. HA 58 Furön, 5,8, Viktor Medström

Landningsuppgifter från Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!