Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Saron

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Saron Fiskeri A/S är ett danskt fiskeriföretag som ägs av svensken Filip Axelsson och det svenska företaget August Fiskeri AB i Fiskebäck. Det sistnämnda företaget ägs av Jan-Erik Axelsson och han söner varav Filip Axelsson är en. Saron Fiskeri A/S är det största svenskägda räkfiskeföretaget sett till landad mängd räka.

Saron Fiskeri A/S äger räktrålaren S 158 Saron. Fisket har främst bedrivits i Skagerak men även i Nordsjön. Den huvudsakliga fångsten har under den undersökta perioden varit räkor. Jämfört med de flesta större svenskflaggade räktrålare landade S 158 Saron väldigt lite fisk under 2022. Landningshamnar har varit och är Skagen och Smögen samt troligen också Hirtshals och Hanstholm.

S 158 Saron

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!