Bröderna Ivarsson på Fotö – räka och fisk

Fiskeri AB Ingun är ett av Sveriges större räkfiskeföretag. Det ägs av bröderna Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson. Hemort är Fotö och det är också där båda ägarna bor. Företaget har dessutom dotterbolaget Fiskeri AB Danafjord. Styrelsen i Fiskeri AB Ingun består av Per-Olof Ivarsson som ordinarie ledamot och Robert Ivarsson som suppleant.

En tredje bror, Erik Ingvar Ivarsson, är ägare av Signora Fiskeri AB på Öckerö. Styrelsen består av honom själv som ordinarie styrelseledamot med fadern Gösta Ivarsson som suppleant.

Fiskeri AB Ingun äger GG 73 Ingun på 222 bruttoton och Fiskeri AB Danafjord äger kvotbåten GG 980 Danafjord på 11 bruttoton. Båda har Fotö som hemmahamn. Signora Fiskeri AB äger för sin del GG 773 Signora på 32 bruttoton med Öckerö som hemmahamn. Fisket består för GG 73 Ingun av räkfiske och fiskfiske och för GG 773 Signora av kräftfiske och räkfiske.

Omsättningen i Fiskeri AB Ingun var nästan 12 miljoner svenska kronor år 2021 med bokförda tillgångar på drygt 20 miljoner. Signora Fiskeri AB omsatte för sin del drygt 2 miljoner SEK med bokförda tillgångar på drygt 5 miljoner.

GG 73 Ingun

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Fiskeri AB Ingun/Fiskeri AB Danafjord
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 69 574
 • Sej norsk zon, 44 361
 • Räka norsk zon, 25 948
 • Kolja norsk zon, 25 671
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 19 445
 • Torsk Skagerak, 10 336
 • Torsk norsk zon, 8 480
 • Vitling norsk zon, 6 898
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 5 528
 • Rödspätta Skagerak, 3 731
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt,  3 283
 • Kolja Nordsjön, 3 046
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 255
 • Torsk Nordsjön, 222
 • Torsk Kattegatt, 74
Signora Fiskeri AB
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt,  36 285
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 7 154
 • Rödspätta Skagerak, 1 626
 • Torsk Skagerak, 710
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 236
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 49
 • Torsk Nordsjön, 47

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!