Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Ekenäs Fisk HB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Ekenäs Fisk HB

På Kosteröarna finns fiskeriföretaget Ekenäs Fisk HB. Bolaget ägs av Håkan Wogenius på Nordkoster, Clas Lek på Sydkoster, SD 105 Sydland AB på Sydkoster och SD 397 Ia AB på Nordkoster. SD 205 Sydland ägs i sin tur av Clas Lek medan Håkan Wogenius äger SD 397 Ia AB. Styrelsen i SD 105 Sydland AB består av Clas Lek som ordinarie ledamot och hans fru Sandra Lek som suppleant. I SD 397 Ia AB är Håkan Wogenius ordinarie styrelseledamot och hans fru Maria Wogenius suppleant. Både Håkan Wogenius och Clas Lek har tidigare haft efternamnet Johansson och är väl sannolikt släkt (bröder?).

Den primära fiskeriverksamheten bedrivs i Ekenäs Fisk HB som äger trålarna SD 47 Brattskär på 18 bruttoton och SD 278 Brattvåg på 42 bruttoton. SD 278 Brattvåg används framförallt till räkfiske medan SD 47 Brattskär är en kvotbåt. Båda båtarna har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. SD 105 Sydland AB äger dörj- och burfiskebåten SD 105 Sydland på 4 bruttoton som också har årliga fiskemöjligheter för räka. För sin del äger SD 397 Ia AB burfiskebåtane SD 397 Ia som är på 5 bruttoton.

SD 278 Brattvåg när den hette SD 47 Brattskär

Några ekonomiska siffror för Ekenäs Fisk HB redovisas inte offentligt och siffrorna för SD 105 Sydland AB och SD 397 Ia AB avspeglar inte hela fiskeriverksamheten. De två bolagen har begränsad omsättning, ungefär 200 000 kronor per år för vart och ett av bolagen. Ekenäs Fisk HB är även delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Räktrålsskådning

Genom bolaget Kust Event Strömstad AB erbjuds möjligheter att följa med ut på tur med en turbåt för att se på räktrålning i Kosterfjorden på nära håll med SD 278 Brattskär eller någon annan trålare. Ägare av Kust Event Strömstad AB är Anders Olsson och Anette Andersson. De två äger en liten koncern med namnet Cibum et Navis Holding AB med flera turistföretag som dotterbolag.

Clas Lek är förutom i de egna bolagen även styrelseledamot i Korshamns fiskehamnsförening upaBohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening och Svenska Kustfiskareföreningen Väst Producent- organisation Ekonomisk förening. Håkan Wogenius är styrelseledamot i Nordkosters fiskehamnsförening upa och Strömstadsfiskarnas Andelsförening u.p.a. samt suppleant i Korshamns fiskehamnsförening upa.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!