Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Klingerö

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Klingerö Fiske AB är ett fiskeriföretag i Fisketången (Kungshamn) som ägs av Simon Brorsson. Företaget har trålaren LL 110 Klingerö.

LL 110 Klingerö fiskade under den undersökta perioden enbart i Skagerak med Fisketången som bas. Landningar skedde främst i Smögen. Fisket bestod både av kräftfiske och räkfiske med bottentrål.

Landningarna under 2022 bestod främst av räka men också av kräfta, torsk och sej. Dessutom mindre mängder av andra arter. Fisken tas i huvudsak som bifångst i räk- och kräftfisket.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!