Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Björköbolagen

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Jonas Olsson Wijk och Thomas Andersson är ägare av fiskeriföretagen Wijkland Fiskeri AB och Glittfors Fiskeri AB. Båda företagen finns på Björkö. Wijkland Fiskeri AB äger trålaren GG 82 Wijkland medan Glittfors Fiskeri AB äger GG 200 Glittfors.

Både GG 200 Glittfors och GG 82 Wijkland ägnar sig främst åt kräftfiske. Fisket bedrivs både i Skagerak och Kattegatt. Under den undersökta perioden fiskade GG 200 Glittfors lite mer i södra Kattegatt och GG 82 Wijkland lite mer norr om Skagen och i norra Kattegatt. Beroende på var de fiskade använde de lite olika bashamnar och landningshamnar. Grebbestad, Smögen, Lysekil, Rönnäng, Björkö, Öckerö, Träslövsläge och Skagen.

Under 2022 landade GG 200 Glittfors nästan uteslutande kräfta och bara mindre mängder fisk varav kolja var det som det landades mest av. GG 82 Wijkland landade främst kräfta men även torsk och kolja. Dessutom mindre mängder av andra fiskarter. Fisken båtarna landade var troligen i huvudsak bifångst vid kräftfiske.

Ett annat Björköbolag är Hagberg Fiske.

GG 200 Glittfors

GG 82 Wijkland

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!