Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Ginneton

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Fiskeri AB Ginneton är ett fiskeriföretag med hemvist i Fiskebäck i Göteborg. Företaget ägs av familjen Claesson.

Idag äger företaget en pelagisk trålare med dansk flagg. S 205 Ceton. De har tidigare också ägt en svenskflaggad båt, GG 203 Ginneton, men den såldes i december 2021 till Island. En ersättningsbåt är beställd men ännu inte levererad.  För GG 203 Ginneton finns därför bara data till början av december 2021.

GG 203 Ginneton fiskade främst i Skagerak och Nordsjön men även i Östersjön och Norska havet. S205 Ceton fiskade huvudsakligen i Nordsjön men även i Skagerak, Norska havet och Östersjön. Troligen fiskade de även på företagets svenska fiskerättigheter.

I Nordsjön fiskas främst sill, skarpsill, tobis och makrill, i Norska havet sill, i Skagerak sill och skarpsill samt i Östersjön skarpsill och sill.

GG 203 Ginneton

S 205 Ceton

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!