Norra skärgården – Westerö-koncernen

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiske AB.

Tomas Larsson på Hönö äger fiskeriföretaget Provitulo AB och är huvudägare i Fiskeri Westerö AB. Övriga delägare i Fiskeri Westerö AB är sannolikt Henrik Allan Alfredsson och Lars Daniel Esberg.

De nämnda tre personerna utgör också alla ordinarie styrelseledamöter i Fiskeri Westerö AB. Suppleanter i styrelsen är Marie Larsson (fru till Tomas Larsson), Fredrica Alfredsson (fru till Henrik Allan Alfredsson) och Lars-Gunnar Esberg (far till Lars Daniel Esberg). Marie Larsson är också styrelsesuppleant i Provitulo AB.

Fiskeri Westerö AB bildades 2020 och köpte under samma år GG 398 Westerö från Provitulo AB. Under 2019 ägde Provitulo AB både GG 359 Westerö som de köpte under året och GG 398 Westerö.

Idag äger Provitulo AB bara GG 359 Westerö på 99 bruttoton medan GG 398 Westerö på 272 bruttoton alltså ägs av Fiskeri Westerö AB. Den förstnämnda båten verkar främst vara en kvotbåt medan den andra tycks bedriva fiske. Båten verkar lite stor för kräftfiske och borde passa bättre till räkfiske och sillfiske. Tidigare har Westerö bedrivit torskfiske i Östersjön och sillfiske i Bottenhavet och hade då fiskerättigheter för sill i Bottenhavet. De årliga fiskemöjligheterna för torsk har kunnat bytas mot årliga fiskemöjligheter för kräfta i Skagerak och Kattegatt.

Provitulo AB omsatte nästan 8 miljoner SEK år 2019 med en vinst på 2 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var totalt 10 miljoner SEK varav cirka 4 miljoner i fiskebåtar och 1 miljon i fiskerättigheter. Fiskeri Westerö AB har ännu ej levererat något bokslut då bolaget är nytt.

Tomas Larsson, Henrik Allan Alfredsson och Lars Daniel Esberg har bara styrelseuppdrag i de egna bolagen.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Norra skärgården – Westerö-koncernen”

Kommentarer är stängda.