Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – VG 29 Christina

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. AB VG 29 Christina är ett fiskeriföretag i Träslövsläge som ägs av Jan-Olof Börjesson och Karl Inge Börjesson. Företaget äger trålaren VG 29 Christina.

VG 20 Christina är en ovanlig fiskebåt för att vara från Träslövsläge. Det innehar nämligen fiskemöjligheter för räka och fiskar därför varje år i Skagerak utanför norra Bohuslän. Det är den enda trålaren från Halland som bedriver räkfiske. I likhet med alla andra trålare i Träslövsläge är dock det viktigaste fisket trålning efter kräfta i Kattegatt.

Landningar från fisket i Kattegatt skedde i Träslövsläge och landningar från räkfisket i Skagerak skedde i Strömstad. Under 2022 landade VG 29 Christina i stort sett bara det som behövdes för att behålla räktillståndet. Däremot landades en hel del kräfta och en del fisk av flera olika arter.

VG 29 Christina

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!