Svenska pelagiska landningar av sill 2023

De viktigaste arterna i svenskt fiske är sill och skarpsill i det pelagiska fisket samt räka, kräfta, torsk, sej och kolja i det demersala fisket. När det gäller sill fiskades det lika mycket i Nordsjön som i Östersjön under 2023. De flesta båtar hör hemma i Östersjön och fiskar enbart där. 9 båtar som landade över 1 ton sill 2023 hörde hemma på Västkusten medan 99 hörde hemma längs Östersjöns kuster och 6 i Öresund. 15 av båtarna, 6 från Västkusten och 9 från Östersjöns och Bottenhavets kuster, bedrev vad som kan kallas ett storskaligt pelagiskt fiske.

Nordsjön och Nordatlanten

Totalt var det 8 båtar som landade sill från Nordsjön och Nordatlanten under 2023. Två av båtarna var mindre båtar som fiskar små mängder sill. 6 av dem bedriver storskaligt pelagiskt fiske. Fångsterna av sill från Nordatlanetn och Nordsjön går till konsumtion.

Av de 8 båtarna var 3 stycken från Rörö (GG 64 Astrid Marie, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen) och 2 från Fiskebäck (GG 207 Torland och GG 206 Ahlma). Dessutom var det en var från Dyrön, Fotö och Donsö.

GG 64 Astrid Marie: Bild: Bandholm Skibsbilleder

Landningar av NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 780,6, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
Landningar av sill från Nordsjön EU-zon 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 330 Carmona, 2 336,0, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 2. GG 64 Astrid Marie, 2 120,6, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. GG 229 Clipperton, 992,2, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
 4. GG 207 Torland, 641,9, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 5. GG 206 Ahlma, 378,3, Ahlma Fiskeri AB (fam. Magnusson och Jonas Ahlström)
 6. GG 218 Västfjord II, 365,2, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 7. GG 840 Svanen, 73,6, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
 8. GG 39 Rossö, 11,1, Rossö Fiskeri AB (fam. Lundgren och fam. Olausson)
GG 229 Clipperton

GG 229 Clipperton. Bild: SPF

Landningar av sill från Nordsjön brittisk zon 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 1 615,7, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 2. GG 229 Clipperton, 1 423,3, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
 3. GG 330 Carmona, 850,1, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 4. GG 206 Ahlma, 381,7, Ahlma Fiskeri AB (fam. Magnusson och Jonas Ahlström)
 5. GG 218 Västfjord II, 315,7, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 6. GG 207 Torland, 291,5, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
Landningar av sill från Nordsjön norsk zon joint 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 5 787,2, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 2. GG 330 Carmona, 1 464,4 Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 3. GG 207 Torland, 769,4, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 4. GG 229 Clipperton, 341,3, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
 5. GG 206 Ahlma, 243,0, Ahlma Fiskeri AB (fam. Magnusson och Jonas Ahlström)
 6. GG 218 Västfjord II, 138,1, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)

GG 330 Carmona

Landningar av sill från Nordsjön norsk zon nabo 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 330 Carmona, 465,7, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 2. GG 64 Astrid Marie, 235,8, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 3. GG 207 Torland, 145,7, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 4. GG 229 Clipperton, 84,8, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
Totala landningar från Nordsjön och Nordatlanten 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid Marie, 10 539,9, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 2. GG 330 Carmona, 5 116,2, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 3. GG 229 Clipperton, 2 841,6, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
 4. GG 207 Torland, 1 848,5, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 5. GG 206 Ahlma, 1 003,0, Ahlma Fiskeri AB (fam. Magnusson och Jonas Ahlström)
 6. GG 218 Västfjord II, 819,0, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 7. GG 840 Svanen, 73,6, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
 8. GG 39 Rossö, 11,1, Rossö Fiskeri AB (fam. Lundgren och fam. Olausson)

Totalt landade GG 64 Astrid Marie överlägset mest sill från Nordsjön och Nordatlanten under 2023. Därfeter följde GG 330 Carmona, GG 229 Clipperton, GG 207 Torland och GG 206 Ahlma.

Skagerak och Kattegatt

10 båtar landade över 1 ton sill från Skagerak under 2023. 4 stycken över 5 ton. De tre som landade mest var trålare och de andra garnbåtar. Fångsterna av sill från Skagerak och Kattegatt går till konsumtion.

Landningar av sill från Skagerak 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 840 Svanen, 118,1, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
 2. LL 72 Lagun, 68,5, LL 91 Fisk & Skaldjur AB (Niklas Upper)
 3. GG 39 Rossö, 19,9, Rossö Fiskeri AB (fam. Lundgren och fam. Olausson)
 4. LL 173 Örnvik, 8,3, Robertssons Fisk HB
Östersjön

Det är betydligt fler båtar som fiskar sill i Östersjön än i Nordsjön. De flesta är hemmahörande i hamnar kring Östersjön. 4 av de stora båtarna från Västkusten landade mer sill från Östersjön och Bottenhavet än de gjorde från Nordsjön.14 av trålarna kan sägas bedriva storskaligt pelagiskt fiske. Fångsterna från de allra flesta trålare går i huvudsak till fiskmjölsindustrin.

Av de tio båtar som landade mest sill från Östersjön 2023 var 6 stycken från Västkusten och 4 från Östkusten, Gotland och Skåne. Totalt 35 båtar landade över 5 ton och 39 stycken över 1 ton. Av de 35 som fiskade mest var två stycken snörpvadsbåtar (KA 10 Tammerfors och KA 38 Stjärnfors) och 5 stycken garnbåtar. Några av de allra minsta trålarna är också utrustade för garnfiske. De 6 stora trålarna från Västkusten bedriver inget riktat sillfiske utan bara riktat skarpsillsfiske. Sillen fås som bifångst.

Endast garnbåtar fiskar sill från västra Östersjön. De fiskar samtliga i Öresund. 6 stycken landade över 5 ton. Fångsterna från Öresund går till konsumtion.

LA 338 Äran

LA 338 Äran

Landningar av sill från västra Östersjön 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. LA 6 Helga, 41,9, Per Isaksson
 2. MÖ 35 Sjollen, 41,8, HB Sjollen (Valter Ingemar Andersson och Mari-Anne Kristensen)
 3. LA 338 Äran, 41,5, HB Missanas (Bengt Ola Bengtsson och Jenny Bengtsson)
 4. TG 32 Anita, 41,4, Jonas Bergström
 5. HG 104 Shamrock, 38,8, Niklas Jönsson & Johan Jönsson
 6. LA 99 Kristina, 12,0, Magnus Rosenlund Jönsson
GG 207 Torland och S 204 Tor-ön

GG 207 Torland och S 204 Tor-ön när den vara GG 204 Tor-ön.

Landningar av sill från östra Östersjön 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 207 Torland, 2 908,6, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 2. GG 229 Clipperton, 1 887,6, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
 3. SIN 602 Courage, 1 618,9, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (söderberg)
 4. GG 330 Carmona, 1 307,8, Båt GG 330 Carmona AB (fam. Gustafsson)
 5. GG 206 Ahlma, 1 192,4, Ahlma Fiskeri AB (fam. Magnusson och Jonas Ahlström)
 6. GG 218 Västfjord II, 1 069,1, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 7. GG 64 Astrid Marie, 967,4, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 8. VK 190 Scanö, 706,2, VK 190 Fiskeri AB (Jörgen Nilsson, Magnus Svensson och Alexzander Hjalmarsson)
 9. SG 40 Miraculix, 621,3, Gallerna AB (fam. Johansspn)
 10. VY 242 Vestland, 619,8, VY 242 Vestland Fiskeri AB (fam. Pettersson)
 11. VY 33 Britton, 550,4, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom)
 12. NG 6 Vegas, 549,9, OXD Shipping AB (Michael och Maria Karlsson)
 13. KR 59 Solana, 389,1, Michael Johnsson
 14. SIN 50 Laguna, 352,5, Bröderberg AB (fam. Söderberg)
 15. KA 38 Stjärnfors, 247,9, Tallona AB (fam. Fredriksson)
 16. SG 73 Saga, 209,5, Jonas Olofsson
 17. VY 43 Viken, 208,2, fam. Olofsson
 18. SG 64 Vågskär, 119,4, André Nilsson
 19. GG 82 Wijkland, 106,4, Wijkland Fiskeri AB (Jonas Wijk och Jan Thomas Andersson)
 20. NG 7 Cecilia, 104,7, Trosa Fiskeri AB (Fredrik Jonsson)
 21. SIN 10 Cecilia, 94,9, Cecilia Fisk AB (Marcus Nilsson och Peter Hörvin)
 22. VY 23 Seiland, 85,9, Peter Johansson
 23. KA 10 Tammerfors, 78,2, Bernt Fredriksson
 24. GG 840 Svanen, 73,6, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
 25. KR 12 Rönnskär, 51,2, Ronny Karlsson
 26. VY 76 Boköland, 45,7, FF Boköland KB (Kjell Ahlqvist)
 27. NG 1 Ellis, 42,1, OXD Shipping AB (Michael och Maria Karlsson)
 28. KA 5 Wingaland, 19,8
 29. VY 21 Axelia, 18,6, Göran Gardell
 30. ON 5 Hilma, 17,5, Johan Gustavsson
 31. SM 41 Serena, 11,0
 32. GG 39 Rossö, 9,6, Rossö Fiskeri AB (fam. Lundgren och fam. Olausson)
 33. KA 16 Ronja, 8,9,
 34. KR 82 Gitte-Marie, 8,7, Stefan Nilsson
 35. KA 29, 6,0
Bottenhavet

De flesta av de båtar som landade sill från Bottenhavet var siklöjetrålare. De är ofta även utrustade för garnfiske. Cirka 10 stycken är enbart garnfiskebåtar. De som fiskar mest är dock lite större trålare som bedriver ett storskaligt pelagiskt fiske. 1 av dem är från Bottenhavskusten. Fångsterna från de fem båtar som landade mest gick till fiskmjölsindustrin. Resterande båtar landade i huvudsak till konsumtion. Allt fiske i Bottenhavet är riktat sillfiske.

GG 218 Västfjord II

GG 218 Västfjord II. Bild: SPF

Landningar av sill från Bottenhavet 2023, fiskebåt, ton, ägare
 1. GG 218 Västfjord II, 3 991,0, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 2. GE 49 Arcadia, 2 503,8, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström)
 3. GG 229 Clipperton, 874,5, B-C Pelagic AB (AB Clipperton och Bristol Fiske AB)
 4. GG 207 Torland, 467,7, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 5. GG 82 Wijkland, 159,5, Wijkland Fiskeri AB (Jonas Wijk och Jan Thomas Andersson)
 6. HND 4 Johlin V, 30,7, Bondhamns Fisk AB (Hans Frölander)
 7. HA 89 Uddvik, 21,7, Lindbloms Fisk AB (Nils Daniel Lindblom)
 8. HL 3 Thule, 17,5, Rederiet Rönnskär AB (Karl Åke Wallin)
 9. HA 30 Vilma, 16,2, Guldhaven Pelagiska AB (Vattudalens Fisk AB 50%)
 10. GE 25 Svanen, 15,2, Tomas Karlsson?
 11. HA 4 Sarlut, 14,0, Arne Luthström
 12. HA 50 Emma, 12,7, Robert Kattilavaara
 13. GE 1, 12,1, Lars-Ivan Hållstrand
 14. LÅ 18 Nova, 12,1, Sundströms Fiske AB (Karl-Lennart Sundström)
 15. LÅ 1 Tärnö, 11,8, Framigården Fiske AB (fam. Nilsson)
 16. PÅ 34 Saga, 10,8, Renö Fisk AB (Christer Persson)
 17. PÅ 16 Ellinor, 9,6, Perssons Löjrom AB (Magnus Persson)
 18. HA 18 Rebecka, 8,4, Allan Lutström
 19. GE 20, 7,6
 20. LÅ 42 Lillan, 7,6, Thomas Innala AB (Thomas Innala)
 21. HA 7 Masi, 7,2
 22. GE 73 Almy, 7,0, Arcadia Norr AB (fam. Bergström)
 23. GE 57, 6,9
 24. HND 18 Andreanna, 6,8, Höga Kusten Fisk AB (fam. Edlund)
 25. HA 59 Annaett, 6,1, Per-Erik Sångberg
 26. LÅ 7, 6,1
 27. GE 35, 6,0
 28. HA 64 Svallgrund, 5,9, Roger Andersson
 29. LÅ 8 Sann, 5,6
 30. GE 31 Norrskär, 5,4, Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB (fam. Bergman)
 31. HA 23 Ramona, 5,4, Lerdins Fiske AB (fam. Lerdin)
 32. SL 1 Dagny, 5,1, Peter Nordin

60 båtar landade 1 ton sill eller mer från Bottenhavet under 2023. 32 av dem mer än 5 ton.

Källa till alla uppgifter är Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!