Thyborøns hamn för första gången över 1 miljard i landningsvärde

2018 innebar att en magisk gräns passerades i Thyborøns hamn. För första gången i hamnens mer än 100 års historia har värdet av den fisk som landats i Thyborøn hamnat på över en miljard kronor. Det tidigare rekordet för landningsvärdet Läs mer…

Advertisements

Kraftig minskning av fiskförsäljningen i Sverige

Under det första kvartalet 2017 minskade mängden landad fisk och landningsvärdet av fisken i Sverige som såldes på auktioner eller registrerades av Producentorganisationer (PO) mycket kraftigt enligt EUMOFA. Mängden såld fisk minskade med 49% jämfört med samma period 2016. 2016 såldes 46 278 Läs mer…

Skagen är Europas största landningshamn för pelagisk fisk

Skagen var år 2014 återigen den största landningshamnen för fisk i Danmark. Hanstholm och Thyborøn följer efter Skagen i storlek. 23 % av värdet på all landad fisk i Danmark landades i Skagen vilket motsvarar 318 000 ton vilket var Läs mer…