Svenska fiskeriföretag med dotterbolag utomlands

Ett antal större svenska fiskeriföretag har dotter- eller systerbolag utomlands. Vanligast är att de har systerbolag eller dotterbolag i Danmark, men även bolag i Polen, Tyskland, Estland och Finland förekommer. De svenska fiskeriföretag det handlar om är:

Alla företag utom Nicklasson med dotterbolag ägnar sig åt pelagiskt fiske. Två av företagen hör hemma på Rörö (Astrid och Themis), två i Fiskebäck (Bryngeld och Ginneton), ett på Donsö (Kristine), ett på Öckerö (Nicklasson), ett på Vrångö (Odeskär) och ett på Fotö (Stella Nova). Det sista företaget, PFG Fish, har ägare på Donsö, Dyrön och i Rönnäng. Endast två av företagen uppvisar nån lönsamhet att tala om. Det är de två Rörö-företagen.

Till detta kommer två företag som bevisligen har dotter- eller systerbolag i Belize respektive Västsahara.

Alla de sistnämnda företagen ägs av familjen Kjellberg i Fiskebäck. Ytterligare ett antal företag är sannolikt inblandade i bemanningsverksamhet vad det gäller fiskebåtar i Västafrika. Exempelvis Christer & Lennart Fiskeri AB och Midlake Fiskeri AB, både på Donsö samt Tor Rederi AB i Fiskebäck.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!