EU importerar 55% av all fisk som konsumeras

Men huvuddelen av fisken importeras från andra europeiska länder såsom Norge, Ryssland, Island, Färöarna även om om Kina, Peru, Vietnam alla hör till de 6 största länderna för EU:s fiskimport. Norge svarade år 2012 för 20% av all fisk som importerades till EU, Island för 5%. Importen från Kina härstammar dock nästan alltid från Ryssland eller Norge. Den färska fisken exporteras till Kina för bearbetning och sen exporteras de färdiga produkterna till EU. Detta förfarande är naturligtvis miljömässigt helt orimligt. En mycket stor del av importen från Kina går till Tyskland som är EU:s största importör av fisk.

Viktigaste och största importen handlar om vitfisk. 1 097 000 ton år 2012. 250 000 ton från Kina (ursprungligen i huvudsak fiskat i Ryssland och Norge), 200 000 ton från Norge, 146 000 ton från USA och 127 000 ton från Island. Av importen var 380 000 ton torsk (varav från Norge 125 000 ton) och 270 000 ton alaska pollock från Kina (huvudsakligen fiskat i Ryssland) och USA.

Den näst vanligaste fisken som importeras är laxfisk av olika slag. Huvuddelen av det kommer från Norge och norska laxodlingar. Av en import på totalt 740 000 ton år 2012 importerades 618 000 ton från Norge. Som ursprungsland nummer två kom Färöarna varifrån det importerades 45 000 ton. Efter lax följde tonfisk och tonfiskliknande fisk av olika slag, 660 000 ton importerades varav 17% från Ecuador. Andra länder med stor export till EU är Thailand och Mauritius.

Också importen av fiskmjöl och fiskolja är av mycket stor betydelse. 726 000 ton år 2012. Denna import går främst till Danmark och Tyskland och används som foder till grisar. 356 000 ton importerades från Peru. Mycket fiskmjöl exporteras i sin tur från EU-länder till Norge där det används som foder till laxodlingar. Även en hel del färsk foderfisk exporteras till Norge för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja som sen används till föda för den odlade laxen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!