Greenpeace angriper MSC-certifieringen av kräftfisket

Fisket av kräfta (jomfruhummer på danska) i Skagerak och Kattegatt har nyligen MSC-certifierats. Nu kritiseras denna certifiering starkt av danska Greenpeace talesperson i fiskerifrågor, Hanne Lyng Winter. Hon skriver på Greenpeace blogg att fisket av havskräfta inte är hållbart då utkasten av bifångst är alldeles för stor och att bottentrålning gör stor skada på bottnarna:

Bundtrawlsfiskeri har generelt en høj bifangst og et stort udsmid, og jomfruhummerfiskeriet er et af de værste. Udsmidsprocenten i fiskeriet er på 67 %. Altså 2 ud af tre jomfruhummer smides ud igen efter den er fanget.

Bundtrawlsfiskeri er en af hovedårsagerne til, at Danmark ikke kan leve op til vores miljøforpligtigelser generelt, og det intense fiskeri er skyld i at sej, kuller og lange i dag stort set er udraderet fra Kattegat samt at torsken er truet.

Og apropos torsken! Så er bundtrawlsfiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat indrettet på sådan en måde, at fiskerne ikke kan undgå at fange torsk. Ifølge den rapport, der ligger til grund for ”bæredygtigheds”-certificeringen af jomfruhummer, så smed fiskeriet i 2012 68 % af de fangede torsk ud igen. Torskene kan ikke tåle en timelange ture i trawlet og en tur op på dækket. De dør! For at føje spot til skade, har var udsmidet af torsk i jomfruhummerfiskeriet skyhøjt i 2013 –faktisk det højeste til dato.

Samtidig er der ikke ubetydelige fangster af den truede pighajer i bundtrawlsfiskeriet efter jomfruhummer. I 2012 305 i Kattegat, og i 2011 blev der i Skagerrak fanget 911 af den truede pighaj. Tallene er fra den rapport der ligger til grund for bæredygtighedscertificeringen.

Att bottentrålning orsakar skador på bottnarna är inget som någon ifrågasätter. Inte heller att utkasten är mycket stora i kräfttrålfisket om inte trål med rist används.  Även med ristförsedd trål är bifångsten av fisk stor. Burfiske av kräftor (jomfruhummer) är mer miljövänligt och hållbart än trålfiske av kräftor. Men naturligtvis inte helt utan problem.

Trålare i Hanstholms hamn

Trålare i Hanstholms hamn

I Sverige uppges 25% av kräftorna vara fiskade med bur medan det i Danmark är ovanligt eller inte förekommande att kräftor fiskas med bur. Det finns naturliga förklaringar till det. Det är svårare att fiska med bur på öppna havet än med trål och det finns i Sverige stora möjligheter att fiska kräfta inomskärs och därmed mer skyddat. Men utan tvekan borde det finnas utrymme för mer burfiske även i Danmark. Hanne Lyng Winter menar att MSC-märkningen motverkar möjligheterna till ett ökat burfiske av kräftor i Danmark.

Om kräftfisket och om problem i kräftfisket har jag skrivit tidigare. Läs gärna de inläggen också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,