Åtal för utkast av räkor

En svensk fiskare har åtalats för olaglig dumpning av räkor. Det kallas också uppgradering och går ut på att små räkor som inte kan säljas som kokräkor slängs överbord så att jakten på större räkor fortsätta utan att kvoten tar slut.

Tester har visat att vid räkfiske i Skagerak så fångas cirka 70&% råräka och 30% kokräka. Kokräka kokas ombord och säljs färska. Råräkor säljs till beredningsfabriker i land för skalning och bearbetning. Utöver detta fås också mycket små räkor, så kallad lus, men den räknas inte. Den kastar all räkfiskare ut. Kokräka får fiskaren mellan 7 och 10 gånger mer betalt för per kilo. Det gör att det handlar om mycket pengar som kan tjänas om andelen kokräka som landas är högre än de fångade 30 procenten.

Danska räkfiskare landar 70% råräkor och 30% kokräkor. dvs samma proprtioner som de också fångar. Där förekommer ingen uppgardering. Men svenska räkfiskare landar mellan 60 och 70% kokräkor och mellan 40% och 30% råräkor. Omvända förhållanden jämfört med vad de faktiskt fångar. De uppgraderar fångsten. Sannolikt gör också norska räkfiskare det.

Om nu Janne Jansson på Vikingö Nord, den åtalade fiskaren, döms för olaglig dumpning, uppgradering, så kan vi konstatera att om det han gjort är olagligt så sysslar i princip alla svenska räkfiskare med olagligheter. Vad som också är märkligt i detta sammanhang är att det finns 61 båtar som har tillstånd att fiska räka, men 66 båtar har landat räka. Frågan är varför de som olagligen fiskat räka inte har åtalats?

Samtidig kan vi konstatera att den dumpning av räkor som förekommer inte anses hota räkbestånden och en del av den räknas av från den svenska kvoten. I Norge görs ingen motsvarande avräkning. I Danmark görs den självklart inte då förekomsten av fusk är minimalt, sannolikt obefintligt.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,