Dåliga förutsättningar för årets tobisfiske

Internationella Havsforskningsrådet presenterade förra veckan råden inför detta års tobissäsong. Det innebär i praktiken nästan inget tobisfiske alls. Rådgivningen och tobisfisket är indelat i områden och i område 1 (Dogger bank) där det förra året var en kvot på 133 000 ton föreslås en kvot på 5 000 ton vilket i praktiken innebär att något egentligt tobisfiske aldrig kommer att äga rum i det området som normalt är det område där det fiskas mest. 2015 rapporterade alla tobisfiskare dock goda fångster i område1. Något som inte behöver betyda något eftersom tobis är en kortlivad fisk med mycket stora variationer i mängden mellan olika år. I själva verket är det dessutom så att ICES egentligen rekommenderar att inget fiske ska ske överhuvudtaget:

ICES advises that catches in 2016, on the basis of the MSY approach, would correspond to zero tonnes. However, in order to obtain samples to assess the status of the stock in 2017, ICES advises a monitoring TAC in 2016 with catches that should not exceed 5000 tonnes and an associated sampling protocol in the fishery.

I område 2 som ligger längs med den danska kusten och där kvoten främst fiskas av mindre båtar för vilka tobisfisket är skillnaden på överlevnad som fiskare eller inte rekommenderas också en kvot på 5 000 ton (vilket är en provtagninskvot i likhet med situationen i område1 och alltså innebär att inget egentligt tobisfiske kan äga rum) jämfört med 29 000 ton år 2015.

I område 3, norra Nordsjön och Skagerak där få danska båtar faktiskt fiskade under 2015 rekommenderas maximalt 123 135 ton vilket är mycket mindre än fjolårets kvot på 370 000 ton. Av denna kvot hamnar ungefär hälften i norsk zon. Svenska båtar fiskade dock sin kvot i området.

När det gäller område 4, nordvästra delen av Nordsjön, är rekommendationen 6 000 ton jämfört med 5 000 ton året innan medan det i Kattegatt (område 6) rekommenderas 219 ton. ICES-rådet är i linje med de råd som norska myndigheter tidigare gett. För område 5 gäller 0 ton i likhet med tidigare år.

Det troliga är dock att fisket blir större än vad ICES rekommenderar för närvarande. Råden kommer att uppdateras efter att provtagning gjorts. Normalt brukar det betyda en viss ökning av kvoterna, men det kan förstås också innebär en minskning eller ingen förändring alls.

Tobisfisket har stor ekonomisk betydelse för många fiskera och det finns de som är helt ekonomiskt beroende av tobisfisket, både bland små fiskare och bland större. Stora fiskeriföretag med danskflaggade båtar som är starkt beroende av tobisfisket inkluderar Hametner Larsen, Leif Knak med kompanjoner, familjen Ruby, Conrad Hviid, Christer & Lennart Fiskeri AB, Gifico ApS, Mindbo ApS och en del till. Många andra är till viss del beroende av tobisfisket, men klarar sig nog ändå trots att det kan innebär ett ekonomiskt avbräck. Men för de som främst fiskar på inhyrda fiskerättigheter (kvoter) som exempelvis Hametner Larsen, Knak, familjen Ruby, Conrad Hviid, Christer & Lennart Fiskeri, Gifico och Odeskar A/S kan ett uteblivet tobisfiske få stora konsekvenser.

Tobis fiskas enbart för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja och det är ett fiske som nästan uteslutande är danskt. Små möjligheter till tobsifiske kommer sannolikt att öka trycket på att delta i fisket på skarpsill där det de flesta år finns outnyttjade kvoter i viss utsträckning såväl Danmark som Sverige. Fisket på skarspill sker dock normalt inte under den period som tobis fiskas, utan framförallt på vintern och senhösten. Tobis fiskas främst på senvåren och försommaren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Dåliga förutsättningar för årets tobisfiske”

Kommentarer är stängda.