Astrid Fiskeri A/S är nästan lika stort som Gitte Henning A/S

Tidningen Nordjyske uppmärksammade Skagen-bon Henning Kjeldsen och hans företag Gitte Henning A/S i en artikel i fredagens nummer av tidningen (17 juni). De har dock inte gjort sitt jobb ordentligt. Tidningen och deras journalist Lars Løcke underskattar storleken på Henning Kjeldsens fiskeimperium. Det finns dessutom ett annat företag, också i Skagen, som faktiskt är ungefär lika stort, Astrid Fiskeri A/S, beroende lite på hur vi mäter. Ägare av Astrid Fiskeri A/S är familjen Johansson från den lilla ön Rörö i Sverige.

kjeldsenloggaGitte Henning A/S är Danmarks största fiskeriföretag både vad det gäller antalet fiskebåtar och storleken på innehavda fiskerättigheter (kvoter). Totalt äger Gitte Henning A/S fiskerättigheter för ett bokfört värde av 809 miljoner DKK och företaget har 9 fiskebåtar, inte 4 som Nordjyske skriver. Flera av de båtar företaget äger enligt danska skeppsregistret är dock små jollar som inte fiskar utan bara är innehavare av fiskerättigheter och antalet aktiva båtar är alltså inte nio stycken. När nya Gitte Henning levereras år 2017 tillkommer det inte heller någon fiskebåt eftersom nuvarande Gitte Henning med all sannolikhet säljs när den nya båten är klar.

Astrid FiskeriGitte Henning A/S är dock inte Danmarks största fiskeriföretag när det gäller vinst eller eget kapital. När Gitte Henning A/S gjorde en vinst på 74 miljoner DKK under 2015 så gjorde nämligen Astrid Fiskeri A/S en vinst på 95 miljoner DKK. Egenkapitalet i Gitte Henning A/S var 303 miljoner DKK men Astrid Fiskeri A/S hade ett egenkapital på 398 miljoner DKK vid samma tidpunkt (slutet av verksamhetsår 2015). Det bokförda värdet på fiskerättigheterna i Astrid Fiskeri A/S är dock betydligt mindre än i Gitte Henning A/S, 554 miljoner DKK, och företaget har bara två båtar i Danmark. Även Astrid Fiskeri A/S ska få en ny båt år 2017, en ny Rockall, dock inte alls lika stor som nya Gitte Henning.

Om vi bara tittar på Gitte Henning A/S så underskattar vi dessutom storleken på Kjeldsens fiskeriimperium. Det är vad tidningen Nordjyske gjort. Han själv är också delägare i eller ägare av företaget August A/S som äger en fiskebåt och fiskerättigheter, vidare äger hans fru fiskeriföretaget Nordstrand Fiskeri ApS som äger en jolle som innehar fiskerättigheter. Hon äger också HG 352 Polaris ApS som har två fiskebåtar, varav en aktiv. Även de båtarna innehar fiskerättigheter. Det sammanlagd bokförda värdet av fiskerättigheter i alla de företag som kontrolleras av familjen Kjeldsen är sannolikt närmare 900 miljoner DKK än 800 miljoner DKK.

Även när det gäller Astrid-koncernen räcker det inte att titta på läget i Danmark utan vi får också titta på Sverige där företaget äger fiskeindustrier och har sitt moderbolag Astrid Fiske AB. Astrid Fiske AB hade bokförda tillgångar på 907 miljoner DKK (1 143 383 SEK) vilket dock var betydligt mindre än de totala bokförda tillgångarna i Gitte Henning A/S vid samma tidpunkt, 1,3 miljoner DKK. Vinsten i Sverige under 2014 var 70 miljoner DKK och det danska dotterbolaget gjorde 2014 en vinst på 58 miljoner DKK vilket ska jämföras med Gitte Hennings vinst på 28 miljoner DKK samma år. Astrid Fiske AB äger 3 fiskebåtar i Sverige. I Sverige finns också systerbolaget Astrid Pelagic AB som äger 2 fiskebåtar och gjorde en vinst på 28 miljoner SEK (22 miljoner DKK) är 2014 och hade bokförda tillgångar på 69 miljoner SEK (55 miljoner DKK) vid slutet av 2014. Astrid Pelagic är en av Sveriges större innehavare av fiskerättigheter för pelagisk fisk och industrifisk.

Sammantaget är Astrid-koncernen en mycket större innehavare av fiskerättigheter för skarpsill (brisling) och en något större innehavare av fiskerättigheter för sill än vad Henning Kjeldsens företag är. I Danmark är dock Gitte Henning större vad det gäller fiskerättigheter för sill och makrill. På industrifisk är dock Astrid Fiskeri A/S större än Gitte Hennings med systerföretag. Värdet på fiskerättigheter för industrfisk är dock mycket lägre än värdet på fiskerättigheter för sill och makrill. Dessutom har Kjeldsens företag (Inklusive Gitte Henning A/S) också fiskerättigheter för demersal fisk i Danmark. Demersala fiskerättigheter betingar högre värden per mängd eller vikt fisk. Astrid-koncernen har båtar med tillstånd att fiska demersalt i Sverige, men det finns inget ekonomiskt värde i de tillstånden.

Även Hirtshalsföretagen Rederiet Ruth A/S, Asbjørn ApS och PR HG 333 Isafold (Niles Jensen & Co) har fiskerättigheter av ungefär samma värde som Astrid Fiskeri A/S. För Isafold finns inga offentliga räkenskaper och det fanns inte tidigare för Asbjørn heller så jag har inte tillgång till deras siffror. Men de tre företagen är totalt sett klart mindre än Gitte Henning A/S och Astrid-koncernen. De har en aktiv båt vardera.

Sen är väl antagligen varken Gitte Henning A/S eller Astrid Fiskeri A/S Danmarks största fiskeriföretag. Det är nog istället Ocean Prawns-koncernen på Bornholm som är det. Fiskerättigheter till 25 000 ton räkor och hälleflundra lär vara mycket mer värt än lika mycket sill, makrill eller industrifisk. Det egna kapitalet i Ocean Prawns är dessutom mer än dubbelt så stort som egenkapitalet i Gitte Henning A/S.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!