P&P intresserade av fiskmjölsföretag i Peru

Ett av världens största fiskeriföretag, Pacific Andes, gick häromåret i konkurs. Fröetaget var genom dotterbolaget China Fishery/Copeinca det största anchovetafiskeriföretaget och det största fiskmjölsföretaget i Peru. Företaget har 49 snörpvadsbåtar och innehar 16,9% av anchovetakvoten i den centrala och norra zonen samt 14,8% i en södra zonen.

Sen konkursen har företaget omgetts av en mängd rättsprocesser som gjort det svårt att sälja tillgångarna. De lönsamma företagen i Peru har därför inte kunnat säljas. Men nu verkar det vara på gång. Intressenter för att köpa verksamheterna saknas inte och alla andra stora företag inom det peruanska ansvhovetafisket och fiskmjölsindustrin såsom Tasa, Pesquera Diamantes ägare Enfoca, familjen Dyer Coriat som tidigare ägde Copeinca, norska Austevoll Seafood som äger peruanska Austral Group liksom Pesquera Hayduk och Pesquera Exalmar sägs vara intresserade av företagen som är till salu. Slutligen är också vissa kinesiska fiskeriföretaget såväl som nederländska Parlevliet & van der Plas (P&P) intresserade. P&P är intresserade av att köpa det peruanska företaget tillsammans med sin långvariga samarbetspartner Samherji på Island.

P&P har totalt omkring 6 000 anställda och är ett av världens största fiskeriföretag med fiskeriverksamhet i bl.a. Nederländerna, Tyskland, Litauen, Polen, på Färöarna, i Storbritannien, Spanien och Frankrike. Fiske bedrivs i hela världen på allt från tonfisk till vitfisk. Förutom verksamheten i Storbritannien (inkluderar också verksamhet i  Frankrike och Spanien) som ägs ihop med Samherji handlar det mest om pelagiskt fiske för konsumtionsändamål. På detta område finns också beröringspunkter till svenskt fiske.

P&P driver en stor fiskberedningsfabrik som bearbetar sill i Mukran på den tyska ön Rügen. Astrid Fiske (med sina danska båtar) och Kristin Fiskeri (med en tysk båt) har leverenskontrakt med dem. En stor del av den sill S 264 Astrid och NC 330 Kristin fiskar landas i Mukran.

I jämförelse med svenska och danska fiskeriföretag är P&P ett kolossalt företag. Det störta svenska och danska fiskeriföretaget Astrid Fiske AB (med dansk dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S) har idag 70 anställda, dvs 1 procent av antalet anställda i hela P&P-koncernen.

I motsats till dansk och svenska fiskeriföretag är P&P också verksamma i Storbritannien vilket innebär att Brexit är ett mindre problem för dem. Framförallt danska fiskeriföretag kan förlora stora fiskerättigheter och stora fiskemöjligheter om Brexit går riktigt illa och Storbritannien stänger ute EU-fiskebåtar från sina fiskevatten. P&P som redan har verksamhet i Storbritannien kan klara sig bättre i det läget.

Någon fiskmjölsverksamhet har P&P inte idag så om de lyckas köpa China Fishery/Copeinca blir det en ny verksamhet för dem och de blir en ny internationell spelare på fiskmjölsområdet. Peru är idag världens största producent av fiskmjöl. På sikt skulle det kanske också betyda att P&P skaffar sig intressen i europeisk fiskmjölsindustri som idag domineras av Austevoll Seafood ASA (via delägda Pelagia), Koppernæs (TripleNine Group), FF Skagen och Sildarvinnslan (SVN). Samherji är huvudägare i Sildarvinnslan. På Island finns många små fabriker och någon konsolidering och rationalisering har inte ägt rum på samma sätt som i Danmark och Norge. Danmark är världens 7:e största producent av fiskmjöl med Norge och Island på plats 9 respektive 10. Övriga länder på tio i topp är Kina, Thailand, Vietnam, Japan, USA och Chile.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!