Terese Swartz snackar skit om fiske i ETC

Terese Swartz är marinbiolog som arbetar på Universeum i Göteborg. Hon vet uppenbarligen inget som fiske. För hon snackar en massa skit i en artikel i ETC Göteborg skriven av Annelie Moran som uppenbarligen inte heller vet nåt om fiske. Moran skriver bland annat ”Atlantens fiskbestånd utanför både Afrikas och Grönlands kustremsor fiskas sönder, medan Kattegatts och Skageraks röda artlista är lång.” Det är faktiskt bara dumheter. Rena fantasier från Morans sida som helt saknar verklighetsunderlag.

Terese Swartz påstår att det fiskas för mycket i Västerhavet. Faktum är att det är en ren lögn. Fisket i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är i allmänhet mindre än de beslutade kvoterna. Överfiske är inget problem i området. Vi vet alltså inte att vi fiskar för mycket eftersom vi inte fiskar för mycket. Alla kommersiella arter är reglerade med vetenskapligt fastställda kvoter förutom rödtunga. Vi fiskar mindre än det vetenskapliga råden och ofta långt, långt under de beslutade kvoterna. Swartz vet nog inte vad hon pratar om eller så ljuger hon medvetet. Det senare vore superskandalöst, det förstnämnda tyder bara på dåligt omdöme.

Det finns inte heller nåt utrymme att öka burfisket av kräfta. De vatten där burfisket kan bedrivas utnyttjas i praktiken full ut. Nära kusten är trålning helt förbjudet så där förekommer inget sådant fiske med undantag av vissa begränsade områden i Kosterfjorden och Gullmarsfjorden. I det senare området får det bara fiskas en kort period. Trålning har alltid varit förbjudet nära kusten så några skador av trålfisket finns där inte. Swartz och Moran antyder att så är fallet men de har alltså totalt fel.

Moran skriver också i artikeln att fisket hotar ålgräsängarna. Det är dumheter. Fisket på de grunda vatten där ålgräs växer existerar inte såvida det inte handlar om fritidsfiske. Fisket har inget som helst med ålgräsängarnas försvinnande att göra. Dessutom påstår hon att ålen drabbas av ålgräsängars försvinnande. Vilket är dumheter. Ålen leker i Sargassohavet och växer sig stor i insjöar. Moran skriver helt helt osanningar.

Så den förljugna artikeln i ETC har fel om det mesta.

  • Nåt överfiske förekommer inte i Skagerak och Kattegatt
  • Alla kommersiella arter har kvoter och förvaltning förutom rödtunga
  • Fisket påverkar inte ålgräsängarnas utbredning
  • Ålgräsängar har inget med bristen på ål att göra
  • Att något skulle ”fiskas sönder” utanför Grönland är inte sant
  • Några rödlistade kommersiella fiskarter (förutom bleka som enbart tas som bifångst) finns inte i Västerhavet

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!