Dumheter om fiske från Svenskt Sigill

Maja Forssell heter en person som är ansvarig för fisk- och skaldjurscertifiering hos en organisation som går under namnet Svenskt Sigill. Hon är märkligt okunnig om fiske med tanke på det jobb hon har.

Bland annat påstår hon att allt fler fiskarter anses vara överfiskade. Det är idag inte fel, men var det om vi utgår från den rapport som hon hänvisar till. Sanningen är att ingen förändring skett åren precis innan den rapport hon hänvisar till publicerades. Innan dess minskade dock antalet överfiskade arter. En rapport som kommit senare visar dock en ökning av antalet överfiskade bestånd de allra senaste åren. Specifikt tar hon upp industrifisket för fiskmjölstillverkning i detta sammanhang. I verkligheten är det mycket sällsynt med överfiskade bestånd av de arter som används för fiskmjölstillverkning. De stora problemen med överfiske finns i det kustnära, småskaliga och traditionella fisket för konsumtion.

Det storskaliga industrifisket är världens bäst förvaltade fiske tillsammans med storskaligt pelagiskt fiske för konsumtion. Det är också världens mest miljövänliga och klimatvänliga fiske. Det storskaliga pelagiska fisket (inklusive industrifisket) skadar inte ekosystemen och miljön, bedrivs långsiktigt hållbart och är klimatvänligt (minst bränsleåtgång per kilo fångad fisk). Forssell vet uppenbarligen inget om pelagiskt fiske och industrifiske.

Dessutom bedrivs industrifiske för fiskmjölstillverkning på resurser som ofta inte kan användas som föda. Det gäller exempelvis anchoveta utanför Peru och Chile (kort säsong, ingen tillräckligt stor marknad), tobis i Nordsjön (ingen marknad, inte god att äta), sill från Östersjön (för mycket miljögifter, ingen marknad), skarpsill (ingen tillräckligt stor marknad), menhaden (inte hanterbar som konsumtionsfisk) osv.

Det krävs inte heller flera kilo vildfångad fisk för att producera ett kilo odlad fisk som Forssell påstår. En mycket stor del av den odlade fisken (exempelvis karp) får inget fiskmjöl alls. Det är framförallt lax som får fiskmjöl i fodret. Men det krävs i allmänhet inte mer än 1 kilo fångad fisk för att producera 1 kilo odlad lax. Forssells uppgifter är gamla och förlegade. De gäller inte längre.

Det finns dock ingen anledning att ifrågasätta de krav Svensk Sigill ställer på att certifiera slaktkyckling eller värphöns eller det som gäller för deras kommande certifiering av fisk odlad på land. Det handlar som sådant som att mängden fiskmjöl och fiskolja inte får vara mer än högst 1 kilo per 1 kilo producerad odlad fisk. De kräver också att den fiskolja och det fiskmjöl som används ska vara certifierad (MSC eller IFFO-RS). Det är rimliga bestämmelser och krav. Det är bara tråkigt att de motiverar sina regler med felaktiga fakta och vilseledande uppgifter om det storskaliga pelagiska fisket inklusive industrifisket för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!