Industrifiskarnas Thyborøn – Tamme Bolt

Tamme Bolt är en yrkesfiskare i Thyborøn som äger Tamme Bolt Holding ApS. Detta bolag är moderbolag till fiskeriföretaget Aaltje Postma L 757 ApS som bedriver demersalt fiske med bas i Thyborøn. Företaget äger fiskebåten L 757 Aaltje Postma på 493 bruttoton. Det är en båt som bl.a. fiskar med skotsk snurrevad (en så kallad fly-shooter) vilket betyder att det framförallt handlar om fiske av plattfisk.

Tamme Bolt Holding ApS äger också 50% av Fiskeriselskabet Tove Kynde L 232 ApS. Resterande 50% ägs av Marin Nees Kynde via ett personligt holdingbolag. Dessutom är Tamme Bolt Holding ApS största aktieägare i Thyborøns Kvoteselskab A/S med 26,56% av aktierna och rösterna. Övriga större delägare är P/R Anna-Lise L 56 (13,28%), Amy ApS (13,28%), L 120 Linette (13,28%) och John Sund (6,64%).

Amy ApS ägs till 66,67% av Tamme Egbert Bolt som är farbror till Tamme Bolt. 33,32% av bolaget ägs av Marretje Dekens-Hakvoort i Nederländerna via A.Z. Dekens Holding B.V.

År 2019 gjorde Tamme Bolt Holding ApS en förlust på cirka 200 000 DKK. Bolaget hade bokförda tillgångar på total 58 miljoner DKK varav 2 miljoner i fiskerättigheter. Dotterbolaget Aaltje Postma L 757 ApS med 12 anställda gjorde en vinst på 1 miljon DKK under 2019 och bokförda tillgångar på 96 miljoner DKK varav 61 miljoner i fiskerättigheter och 30 miljoner i fiskebåtar.

Andel av fiskerättigheterna för Aaltje Postma L 757 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 2,7%
 • Torsk Skagerak, 0,9%
 • Torsk västra Östersjön, 2,2%
 • Torsk, östra Östersjön, 0,4%
 • Sej, 1,8%
 • Kuller Nordsjön, 7,2% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 4,7%
 • Kulmule, 3,3% (Kummel)
 • Havtaske, 3,8% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 1,6%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,8%
 • Rödspätta Nord, 3,1%
 • Rödspätta Skag, 2,4%
 • Rödspätta Öster, 1,6%
 • Piggvar/Slätvar, 5,9%
 • Jomfruhummer Nord, 1,6%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,7%
 • Jomfruhummer norsk zon, 3,8%

Total FKA-andel, 2,1%

Fiskeriselskabet Tove Kynde L 232 ApS har 10 anställda men är ett nytt företag och har inte levererat nåt bokslut ännu. Bolaget äger fiskebåtarna L 232 Tove Kynde på 228 bruttoton och L 212 Agnes på 77 ton.

L 232 Tove Kynde. Bild: Fiskeriselskabet Tove Kynde L 232

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet Tove Kynde L 232 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,4%
 • Torsk Skagerak, 0,6%
 • Torsk Kattegatt, 0,1%
 • Torsk västra Östersjön, 0,3%
 • Torsk, östra Östersjön, 2,0%
 • Kuller Nordsjön, 0,4% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,3%
 • Kulmule, 0,1% (Kummel)
 • Tunga Nordsjön, 0,3%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 2,3%
 • Rödspätta Skag, 1,4%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 2,4%
 • Piggvar/Slätvar, 0,2%

Total FKA-andel, 1,0%

Thyborøns Kvoteselskab A/S är ett bolag som har bildats i syfte att inneha fiskerättigheter som de senare hyr ut till delägarna och kanske också till andra fiskare. Företaget gjorde en förlust på 2 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 61 miljoner DKK varav i stort sett allt i form av fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Thyborøns Kvoteselskab A/S, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,2%
 • Torsk Skagerak, 0,1%
 • Torsk västra Östersjön, 0,7%
 • Sej, 0,9%
 • Kuller Nordsjön, 2,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 0,4% (Kummel)
 • Havtaske, 4,0% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 2,9%
 • Rödspätta Nord, 4,3%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 2,8%
 • Jomfruhummer Nord, 2,4%
 • Jomfruhummer norsk zon, 1,4%

Total FKA-andel, 1,6%

Tamme Bolt sitter i styrelsen för Tamme Bolt Holding ApS, Aaltje Postma L 757 ApS, Fiskeriselskabet Tove Kynde L 232 ApS, Thyborøns Kvoteselskab A/S, Thyborøn Havns Fiskeriforening och Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S. I de egna bolagen är det bara han själv som är styrelseledamot. I Thyborøns Kvoteselskab A/S har han sällskap av Thomas Rahbek Sloth, Poul-Erik Rom, Martin Nees Kynde, Alfred Fisker Hansen (L 120 Linette) och Jesper Kobberholm.

Amy ApS har 12 anställda och äger fiskebåtarna L 126 Bering Sea på 243 bruttoton och L 625 Maritana på 168 bt. Företaget gjord en förlust på över 6 miljoner DKK under år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 16 miljoner DKK varav 3 miljoner DKK i fiskerättigheter och 10 miljoner i fiskebåtar. Företaget som ägs av Tamme Egbert Bolt har inget organisatoriskt samband med brorsonen Tamme Bolts koncern.

Andel av fiskerättigheterna för Amy ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 3,0%
 • Torsk Skagerak, 0,2%
 • Torsk västra Östersjön, 0,1%
 • Sej, 0,3%
 • Kuller Nordsjön, 2,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 2,6% (Kummel)
 • Havtaske, 1,0% (Marulk)
 • Rödspätta Nord, 4,2%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 0,2%
 • Piggvar och slätvar, 2,5%
 • Jomfruhummer Nord, 4,9%
 • Jomfruhummer norsk zon, 0,2%
 • Lax Östersjön, 0,2%

Total FKA-andel, 1,4%

Den enda personen i styrelsen för Amy ApS är Zwaantinus Dekens som bor nederländska Urk vilket understryker att bolaget inte har nån koppling till den yngre Tamme Bolts fiskeriverksamhet.

Läs också:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!