Industrifiskarnas Thyborøn – familjen Rom

Ejvind Rom och hans son Poul-Erik Rom äger 50% var i partrederiet som äger fiskebåten L 56 Anna-Lise på 399 bruttoton. Det är en båt som fiskar både med skotsk snurrevad (fly-shooting) och trål. Ejvind och Poul-Erik Rom äger också den lilla fiskebåten HM 340 Camilla på 14 bt och kvotbåten L 356 Jannick. För partrederier finns inga uppgifter om ekonomiska förhållanden.

Poul-Erik Rom äger också P-E Rom ApS som äger 50% av företaget CecilieThyborøn ApS som sysslar med sjötransporter. Övriga ägare är Ejvind Rom med en ägarandel på 25% och Karen Rom med 25%.

Dessutom är P/R Anna-Lise L 56 en av de större aktieägarna i Thyborøns Kvoteselskab A/S med 13,28%  26,56% av aktierna och rösterna. Övriga större delägare är Tamme Bolt Holding ApS  (22,56%), Amy ApS (13,28%), L 120 Linette (13,28%) och John Sund (6,64%).

Andel av fiskerättigheterna för P/R Anna-Lise L 56, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 6,1%
 • Torsk Skagerak, 1,5%
 • Torsk västra Östersjön, 0,8%
 • Sej, 3,5%
 • Kuller Nordsjön, 5,2% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,5%
 • Kulmule, 3,9% (Kummel)
 • Havtaske, 5,8% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 1,4%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,3%
 • Rödspätta Nord, 4,4%
 • Rödspätta Skag, 6,2%
 • Rödspätta Öster, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 3,1%
 • Jomfruhummer Nord, 1,3%
 • Jomfruhummer norsk zon, 3,5%
 • Lax Östersjön, 0,2%

Total FKA-andel, 2,9%

 • Sperling, 0,2% (Vitlinglyra)
 • Havgalt, 33,7% (Trynfisk)

Total IOK-andel, 0,2%

Thyborøns Kvoteselskab A/S är ett bolag som har bildats i syfte att inneha fiskerättigheter som de senare hyr ut till delägarna och kanske också till andra fiskare. Företaget gjorde en förlust på 2 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 61 miljoner DKK varav i stort sett allt i form av fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Thyborøns Kvoteselskab A/S, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,2%
 • Torsk Skagerak, 0,1%
 • Torsk västra Östersjön, 0,7%
 • Sej, 0,9%
 • Kuller Nordsjön, 2,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 0,4% (Kummel)
 • Havtaske, 4,0% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 2,9%
 • Rödspätta Nord, 4,3%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 2,8%
 • Jomfruhummer Nord, 2,4%
 • Jomfruhummer norsk zon, 1,4%

Total FKA-andel, 1,6%

Poul-Erik Rom sitter i styrelsen för P-E Rom ApS, Cecilie Thyborøn ApS, Thyborøns Kvoteselskab A/S och Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S. Ejvind är för sin del styrelsemedlem i Cecilie Thyborøn ApS och Hesena A/S som ägs av Helle Christensen. Hesena A/S är delägare i Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S.

Övriga styrelseledamöter i Thyborøns Kvoteselskab A/S är Thomas Rahbek Sloth, Tamme Bolt, Martin Nees Kynde, Alfred Fisker Hansen (L 120 Linette) och Jesper Kobberholm. Thomas Rahbek Sloth och Alfred Fisker Hansen är också styrelsemedlemmar i Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!