Industrifiskarnas Thyborøn – L 120 Linette

L 120 Linette är ett partrederi i vilket Alfred Fisker Hansen äger 80% och Tommy Svart äger 20%. För närvarande har företaget ingen båt men de har en beställning på en ny båt från Thyborøn Skibs- og Motor som ska levereras i år.

Dessutom är L 120 Linette en av de större aktieägarna i Thyborøns Kvoteselskab A/S med 13,28%  26,56% av aktierna och rösterna. Övriga större delägare är Tamme Bolt Holding ApS  (22,56%), Amy ApS (13,28%), P/R Anna-Lise L 56 (13,28%) och John Sund (6,64%).

Andel av fiskerättigheterna för L 120 Linette, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 2,8%
 • Torsk Skagerak, 0,1%
 • Torsk västra Östersjön, 0,1%
 • Sej, 4,8%
 • Kuller Nordsjön, 3,4% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,4%
 • Kulmule, 0,6% (Kummel)
 • Havtaske,8,5% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,5%
 • Rödspätta Nord, 1,9%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 0,1%
 • Piggvar/Slätvar, 1,3%
 • Jomfruhummer Nord, 3,6%
 • Jomfruhummer norsk zon, 7,7%

Total FKA-andel, 1,2%

Thyborøns Kvoteselskab A/S är ett bolag som har bildats i syfte att inneha fiskerättigheter som de senare hyr ut till delägarna och kanske också till andra fiskare. Företaget gjorde en förlust på 2 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 61 miljoner DKK varav i stort sett allt i form av fiskerättigheter. Bolaget äger kvotjollen L 382 Ceal II.

Andel av fiskerättigheterna för Thyborøns Kvoteselskab A/S, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,2%
 • Torsk Skagerak, 0,1%
 • Torsk västra Östersjön, 0,7%
 • Sej, 0,9%
 • Kuller Nordsjön, 2,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 0,4% (Kummel)
 • Havtaske, 4,0% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 2,9%
 • Rödspätta Nord, 4,3%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 2,8%
 • Jomfruhummer Nord, 2,4%
 • Jomfruhummer norsk zon, 1,4%

Total FKA-andel, 1,6%

Alfred Fisker Hansen sitter i många styrelser såsom Thyborøns Kvoteselskab A/S, Thyborøn Havns Fiskeriforening, Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S, Pack and Sea A/S, Danmarks Fiskeriforening PO, Fiskernes Forsikring G/S, Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S och Fiskeriets Arbejdsmiljø Råd & Tjeneste/ Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste.

Övriga styrelseledamöter i Thyborøns Kvoteselskab A/S är Thomas Rahbek Sloth, Tamme Bolt, Martin Nees Kynde, Poul-Erik Rom (P/R Anna-Lise L56) och Jesper Kobberholm. Thomas Rahbek Sloth liksom Alfred Fisker Hansen styrelsemedlem i Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S där övriga styrelsemedlemmar är Morten Broberg och Arnth Bærentzen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!