Fiskarna vid fjordarna – Kurt Adsersen

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

Kurt Adsersen är ägare av trålaren RI 527 Vibeke Bram på 325 bruttoton samt kvotbåtarna RI 19 Louise och RI 51 Tøs. Numera äger han också företaget RI 527 Vibeke Bram ApS som troligen ska överta ägandet av RI 527 Vibeke Bram. Det finns 7 anställda på båten.

RI 427 Anette Helene. Bild: Manfred

Adsersen äger också 50% av RI 427 Anette Helene ApS som äger RI 427 Anette Helene på 285 bruttoton via det personliga holdingbolaget Tremåger ApS. Övriga 50% i RI 427 Anette Helene ApS ägs av RI 427 Holding ApS som ägs av Jørgen Bollerup Olesen. RI 427 Anette Helene ApS har 7 anställda.

År 2019 gjorde RI 427 Anette Helene ApS en vinst på cirka 400 000 DKK. De bokförda tillgångarna var 39 miljoner DKK varav 10 miljoner i fiskerättigheter och 29 miljoner i fiskebåtar.

Andel av fiskerättigheterna för RI 427 Anette Helene ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,8%
 • Torsk Skagerak, 0,2%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Kulmule, 0,1% (Kummel)
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 3,1%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Piggvar och slätvar, 0,6%

Total FKA-andel, 0,8%

Andel av fiskerättigheterna för RI 527 Vibeke Bram, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 1,1%
 • Torsk Skagerak, 0,2%
 • Sej, 0,1%
 • Kuller Nordsjön, 1,8% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,6%
 • Kulmule, 3,1% (Kummel)
 • Havtaske, 2,2% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,2%
 • Tunga Skag/Katt, 1,5%
 • Rödspätta Nord, 2,3%
 • Rödspätta Skag, 0,7%
 • Rödspätta Öster, 0,5%
 • Piggvar och slätvar, 1,1%

Total FKA-andel, 0,9%

Kurt Adsersen är också delägare i Hvide Sande Puljefiskeri ApS. En stor delägare i Hvide Sande Puljefiskeri A/S är P/R RI 344 Mikkel Louise vars ägare är Thomas Stræde Pedersen (40%) och Torben Johansen. Andra är P/R RI 468 Juli-Ane som huvdsakligen ägs av Verner Møller Jensen, Thomas Christian Sørensen, Leon Buhl Nielsen, Poul Johnsen Høj och Lars Tarp Jensen. I styrelsen sitter Jens Frich, Torben Johansen, Jan Westeraa Mathiasen, Poul Johnsen Høj, Lars Tarp Jensen, Verner Møller Jensen och Arnth Bærentzen.

Hvide Sande Puljefiskeri ApS gjorde en förlust på 1,6 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 59 miljoner DKK varav i stor sett allt i fiskerättigheter. Företaget äger kvotbåtarna RI 515 Michelle, RI 516 Bip och RI 517 Skalle.

Andel av fiskerättigheterna för Hvide Sande Puljefiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,4%
 • Torsk Skagerak, 1,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,3%
 • Torsk v. Östersjön, 1,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,8%
 • Sej, 0,4%
 • Kuller Nordsjön, 0,3% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 3,7% (Kummel)
 • Havtaske, 0,9% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Tunga Nordsjön, 9,2%
 • Rödspätta Nord, 5,7%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta Øster, 0,4%
 • Piggvar och slätvar, 4,9%
 • Jomfruhummer Nord, 0,7% (Kräfta)

Total FKA-andel, 2,1%

Kurt Adsersen är styrelseledamot i Tremåger ApS, RI 527 Vibeke Bram ApS, RI 427 Anette Helene ApS, Indkøbsforeningen Avance Amba, A/S Hvide sande Fiskernes Fremtid, Hvide Sande Puljefiskeri A/S och Fonden for den selvejende institution Fiskeriets Hus. Jørgen Bollerup Olesen ä bara styrelseledamot i RI 427 Anette Helene ApS och RI 427 Holding ApS.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!