Sportfiskarnas uppblåsta självbild och arrogans

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) är ett vetenskapligt rådgivningsorgan som bedömer fiskebeståndens storlek i större delen av norra Europas havsområden. De som arbetar med beståndsbedömningarna är forskare inom området och de kan nog alla anses vara experter på sitt område.

Men Sportfiskarna tycker att de vet bättre och dömer ut ICES rådgivning. Därvidlag använder de sig av samma gamla falska statistik och falska diagram som de tidigare använt sig av. Att på det sättet avvisa vetenskap och forskning är inget annat än fascistisk arrogans och påminner om hur antivaccinationsrörelsen och klimatförnekarna agerar. Det är arrogant och föraktfullt. Sportfiskarna framträder onekligen som den värsta sortens vetenskapsförnekare när det förkastar vetenskapliga beståndsbedömningar.

Visserligen kan forskare och vetenskapsmän också ha fel. Så även ICES. De har två gånger erkänt felaktigheter i betsåndsbedömingar. I bägge fallen handlar det om att de kraftigt underskattat mängden fisk, den totala biomassan för en art. I bägge fallen har det varit felaktigheter i deras beräkningsmodell. De fall där det varit fel har gällt makrill i Nordostatlanten och sill (strömming) i Bottenhavet. Sportfiskarna vet dock bättre. De anser att de har bättre koll på beståndsstorlek än ICES och anser att ICES gamla beräkning såväl som den nya beräkningen av sillbestådnets storlek i Bottenhavet är fel. Sportfiskarna uppfattning är inte baserad på nån vetenskap eller forskning utan är en ren fantasi.

Med tanke på att det handlar om felaktigheter i beräkningsmodellen är det troligt att liknande fel också kan finnas vid andra beståndsbedömningar som sill i Östersjön, Nordsjön och Nordatlanten, skarpsill i Östersjön och Nordsjön osv. Dvs ICES underskattar beståndens storlek. När det gäller skarpsil är det uppenbart. Skarpsill har i många år fiskats mer än vad ICES ansett vara hållbart men biomassan har inte minskat trots det. Det tyder på att ICES underskattar beståndets storlek.

Genom sitt tydliga vetenskapsförnekande och tydliga forskningsfientlighet, sin arrogans och uppblåsta självbild måste det nog anses att Sportfiskarna diskvalificerat sig när det gäller tyckande och åsikter om fiske. De har en precis lika obefintlig trovärdighet som vaccinmotståndare och klimatförnekare. Dvs ingen alls. D

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!