Svenskdominerade Skagen – Västfjord Fiskeri

Det finns ett antal svenska fiskeriföretag som inte har danskflaggade båtar men landar större delen av sina fångster i Skagen där också huvuddelen av underhållet brukar ske. Därför har jag valt att skriva om dessa företag i samband med Skagen. Flera av dessa företag och fiskebåtar hör hemma i Fiskebäck, men några av dem finns på Fotö, Dyrön och i Rönnäng. På Fotö finns Västfjord Fiskeri AB.

Västfjord Fiskeri AB ägs av Elis Georg Gustafsson, Martin Gustavsson, Frank Gustafsson, Emil Andréas Parkås och Rickard Jarander. Styrelsen i företaget utgörs av Richard Jarander, Martin Gustavsson, Georg Gustavsson, Alberth Gustavsson, Frank Gustafsson, Samuel Gustafsson, Emil Andréas Parkås och Fredrik Karlsson. Familjen Gustavsson äger med andra ord 60% av företaget och dominerar styrelsen helt.

Alla personer som är delägare och styrelsemedlemmar i Västfjord Fiskeri AB har egna personliga personaluthyrningsföretag som de får sin lön genom. Elis Georg Gustavsson har EGES Fiskeri AB, Richard Jarander har Jarander Shipping AB, Martin Gustavsson har Lobster MG Fishing AB, Georg Gustavsson har GG Fiskeri AB, Alberth Gustavsson Alberth G Fisk AB, Frank Gustafsson Vibeskär Fiskeri AB, Samuel Gustafsson Samuels Fiskeri AB, Emil Andréas Parkås Esco Shipping AB och Fredrik Karlsson har FK Fiskeri AB. Frank Gustafsson äger också Zillstar HB.

Bokföringsåret 2019-07-01 till 2020-06-30 omsatte Västfjord Fiskeri AB 40 miljoner SEK och gjorde en vinst på drygt 1 miljon. De bokförda tillgångarna var totalt 75 miljoner SEK varav 40 miljoner i fiskerättigheter och nästan 26 miljoner i fiskebåtar.

Västfjord Fiskeri AB äger den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II på 601 bruttoton. Hemmahamn är Fotö och fisket bedrivs i huvudsak i Östersjön och Bottenhavet men även i Skagerak och Nordsjön. Förutom i Skagen landas sannolikt en del fångster också i Norrsundet och kanske även i Finland. Dessutom äger företaget räktrålaren GG 781 Sandefjord på 155 bruttoton. och är huvudägare i kvotbåten GG 578 Svanvik på 221 bruttoton.

En svensk silltrålare. GG 218 Västfjord II

GG 218 Västfjord II. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Andel av fiskerättigheterna för Västfjord Fiskeri AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 3,0%
 • Sill Nordsjön, 3,7%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 3,7%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 4,9%
 • Sill Skag/Katt, 4,9%
 • Sill västra Östersjön, 7,8%
 • Sill östra Östersjön, 5,5%
 • Sill norra Östersjön, 32,3%
 • Skarpsill Skagerak, 5,4%
 • Skarpsill Östersjön, 6,5%
 • Makrill, 2,9%
 • Makrill norsk zon, 2,9%
 • Blåvitling, 5,4%
 • Tobis, 8,3%

GG 781 Sandefjord och GG 578 Svanvik har fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

De flesta delägare och styrelsemedlemmar i Västfjord Fiskeri AB har inga styrelseuppdrag vid sidan av de egna företagen men Elis Georg Gustavsson och Martin Gustavsson är också styrelseledamöter i Fotö Hamnförening ek.för., medan Richard Jarander även är styrelseledamot i Swedish Pelagic Federation PO och Fotö Hamnförening ek.för.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!