Norra skärgården – Rossö Fiskeri AB

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen och på Öckerö finns bland annat Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiske AB.

Rossö Fiskeri AB ägs av Sterner Lundgren och hans två söner Niklas Lundgren och Mattias Lundgren samt Folke Olausson och hans två söner Henrik Olausson och Anders Olausson. Alla utom Folke Olausson sitter i företagets styrelse. De äger tillsammans också Fiskebåten Rossö HB.

Trålarna GG 39 Rossö på 151 bruttoton och GG 32 Tristan på 55 bruttoton ägs av Rossö Fiskeri AB. GG 29 Rossö används främst till kräftfiske men fiskar även fisk och sill medan GG 32 Tristan bara används till kräftfiske och fiskfiske. Företaget innehar pelagiska fiskerättigheter såväl som årliga fiskemöjligheter för fisk och kräfta. Sterner Lundgren äger också den lilla fiskebåten GG 47 Nina 2 medan Folke Olausson äger GG 724 Annie som också är en liten fiskebåt.

GG 39 Rossö

År 2019 omsatte Rossö Fiskeri AB drygt 11 miljoner SEK och gjorde en vinst på 0,5 miljoner. De bokförda tillgångarna var totalt 5 miljoner SEK varav cirka 3,6 miljoner i fiskebåtar. Något värde för innehavet av pelagiska fiskerättigheter finns inte upptaget i bokslutet.

GG 32 Tristan

Andel av fiskerättigheterna för Rossö Fiskeri, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

  • Sill Skag/Katt, 5,7%
  • Sill östra Östersjön, 0,6%
  • Skarpsill Skagerak, 2,5%
  • Skarpsill Östersjön, 0,1%

Sterner Lundgren sitter också i styrelsen för ÖMC Rindö Fastigheter AB, Rindö Hamn AB, Hamn- och Fiskareföreningen Rörö Strandkassa upa, Sveriges Fiskares PO och Öckerö Maritime Center medan Folke Olausson och Niklas Lundgren även är styrelsesuppleanter i Fiskareföreningen Rörö Strandkassa upa.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Norra skärgården – Rossö Fiskeri AB”

Kommentarer är stängda.