Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – LL 97 Zenith

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

Bryggvingen AB

Bryggvingen AB är ett företag som hör hemma på Lyr (Lyrön) som ligger vid Sydvästra Orust. Företaget driver en framgångsrik fiskrestaurang, en fiskbutik som främst är känt för sina kräftor och ett eget fiske som står för råvarorna till butiken och en del av sjömaten till restaurangen. Ägare av företaget är Erik Lyräng. I styrelsen för bolaget är han själv ordinarie och hans far Robert Willy Lyräng suppleant.

2019 omsatte Bryggvingen AB nästan 9 miljoner SEK och gjorde ett nollresultat. De bokförda tillgångarna var nästan 5 miljoner SEK. Huvuddelen av omsättningen kommer från restaurangverksamheten.

Restaurangen. Bild: Bryggvingen AB

Företaget har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk med sin båt LL 97 Zenith. LL 97 Zenith är en modern trålare på 24 bruttoton. Den byggdes så sent som 2017 som LL 9 Svartskär. Båten är försedd med flera kameror för att hålla kolla på trålen och fångsten i aktern. Under 2020 och 2021 har Bryggvingen bytt båt flera gånger men numret och namnet har alltid varit detsamma.

LL 97 Zenith som LL 9 Svartskär. Bild: Terje Fredh

Erik Lyräng är förutom styrelseledmaot i det egna bolaget också styrelseledamot i Västkustfisk SVC AB och Tvet Fastighetsbolag AB. Robert Willy Lyräng är för sin del styrelseledamot i fiberbolaget LyrNet ek.för.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!