Miljöpartiets dumheter om trålfiske

3 miljöpartister från Halland har skrivit en debattartikel om fiske i Hallands-Posten. Två av de aktuella miljöpartisterna, riksdagsledamöterna Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell, är välkända för sin obefintliga kunskaper om svenskt fiske. Den tredje miljöpartisten heter Jan Riise och han är uppenbarligen inte ett dugg kunnigare än sin partikollegor från riksdagen.

Artikeln är på känt manér full med falska nyheter, felaktiga uppgifter, obevisade påståenden och förslag om att helt slå ut det småskaliga kustnära fisket.

En mycket stor del av den fisk som fångas i svenska vatten går helt riktigt till fiskmjöl. Men det gäller inte det som fångas i Kattegatt och Skagerak. Eftersom de tre skriver om Halland och Hallandskustens fiskelägen är därför argumentationen falsk och missvisande. Den sill som fångas i Kattegatt går i huvudsak till konsumtion.

Sillfiske och sillkvoter

De nämner inte heller anledningen till att sill från Östersjön inte säljs till konsumtion. Livsmedelsverket avråder nämligen från konsumtion av sill från Östersjön på grund av höga halter miljögifter. Det gör att det inte finns nån efterfrågan från konsument på sill eller strömming från Östersjön. Den går helt enkelt inte att sälja till konsumtion. Istället låtsas miljöpartisterna som om det vore möjligt och att det är ”elaka” pelagiska industrifiskare som förhindrar att sill i Östersjön fiskas för konsumtion för att de har för stora kvoter. Det är vilseledande och falskt på flera plan.

De kustnära småskaliga fiskarna har en egen sillkvot. Den så kallade kustkvoten. De stora pelagiska trålarna får inte fiska på den kvoten. Kustkvoten fiskas i stort sett aldrig upp. Den räcker alltså utan tvekan till för det kustnära fisket. Om den blev större skulle ingenting förändras. Inte heller skulle något förändras om den sänktes.

Miljöpartisternas förslag om att sänkta kvoter bara ska drabba det storskaliga pelagiska fisket skulle alltså inte innebära någon förbättring för det småskaliga kustnära fisket. Inte heller deras förslag om att humankonsumtion ska gynnas skulle innebära nån förbättring. Det skulle inte fiskas mer till humankonsumtion ändå. Detta för att det inte finns några konsumenter som vill köpa sill. Förslagen är helt befängda och saknar totalt koppling till verkligheten.

Trålfiskegränsen

Slutligen vill de tre miljöpartisterna flytta ut trålfiskegränsen från 3 sjömil till 12 sjömil i Halland. Från 4 sjömil till 12 sjömil i andra delar av Sverige. Något som utan tvekan skulle slå ut det kustnära småskaliga fisket vilket SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson uppmärksammat:

Fisket i Halland består till 95 procent av småskaliga trålare som fiskar havskräfta, ett selektivt och skonsamt fiske. Det är något som MP borde ha framhållit som ett hållbart fiske med en bra förvaltning. Att flytta ut gränsen skulle innebära att danska båtar kan fiska ända in till den halländska kusten (med stöd av avtal), men alltså inte de svenska.

Men det är inte bara i Halland som förslaget skulle få negativa konsekvenser. I Norrbotten skulle konsumtionsfisket av siklöja slås ut. I Bottenhavet och Östersjön större delen av konsumtionsfisket av strömming och sill, I Bohuslän det småskaliga kustnära fisket av räka och huvuddelen av det småskaliga kustnära fisket av kräfta slås ut. Dessa fiskar och skaldjur sker främst med hjälp av trål. Småskaligt kustnära konsumtionsfiske i Sverige är i huvudsak trålfiske.

Noll koll

Falkhaven, Gardfjell och Riise har uppenbarligen noll koll på hur fisket i Sverige ser ut. Deras förslag innebär en dödsstöt för Sveriges småskaliga kustnära konsumtionsfiske. Inte någon räddning.

Om de även vill stoppa danskt fiske nära den svenska kusten måste avtalet med Danmark säjas upp. Det skulle sätta stopp för ett av Sveriges viktigaste konsumtionsfisken. Sillfisket i Skagerak på hösten som sker innanför Danmarks territorialvattengräns på 12 sjömil. Får inte danskarna fiska på svenskt vetten kommer svenskarna inte att få fiska på danskt vatten. Det skulle också innebära att Sweden Pelagics sillfabrik i Ellös skulle läggas ner.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!