Dum, dummare, dummast – miljöpartiet om fiske

Miljöpartisterna Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven har lagt fram ett intiativ i miljö- och jordbruksutskottet som tycks var sällsynt korkat och okunnigt. Det är mer än lovligt vettlöst för att komma från några personer som borde kunna lite om fiske. Det är nämligen ett förslag som tycks syfta till att helat avskaffa svenskt konsumtionsfiske såväl som huvuddelen av det småskaliga fisket.

Deras grundpremiss för initiativet är dock helt felaktig. Det finns inget hot mot sillbeståndet i centrala Östersjön. Att påstå det är bara lögn och förbannad dikt. Beståndet har varit lika stort i 25 år inklusive de senaste 10. Förvaltningen verkar ha fungerat utmärkt.

GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. Två av Sveriges miljövänligaste fiskebåtar.

Det pelagiska systemet

Gardfjell och Falkhaven har i ett vill ha bort TFC (ITQ), dvs de överförbara fiskerättigheter som minskade den svenska pelagiska fiskeflottan med mer än 50%, avskaffade fusk, fiffel och  fiske av skarpsill och sill. Systemet kallas det pelagiska systemet.

Dessutom skapades lönsamhet i ett fiske som tidigare var plågat av olönsamhet. Minskningen av antalet fiskebåtar i det pelagiska fisket skedde dessutom enbart bland de största båtarna. TFC infördes 2009 och det finns idag lika många små båtar som fiskar sill som det fanns då.

Det storskaliga pelagiska fisket är inget problem för det småskaliga kustnära fisket. De fiskar på olika kvoter och på olika platser. Två utvärderingar (en från Havs- och vattenmyndigheten och en från riksdagen) har visat att det pelagiska systemet varit mycket lyckat.

De två mIljöpartisterna vill alltså avskaffa det system som lyckats bäst med att anpassa fisket efter resursen. Det är uppenbart att de inte vet vad de pratar om.

Kustnära fiske och kustkvot

Minskningen när det gäller antalet kustnära fiskare och små fiskebåtar har inget med det systemet med TFC i det pelagiska fisket (det pelagiska systemet) att göra. Den stora minskningen startade på 1960-talet i Östersjön och var i princip avslutad på 1990-talet när sillen/strömmingen på grund av miljögifter inte gick att sälja till konsument längre.

Kvotsystemet tar dessutom hänsyn till kustfisket genom att det finns en speciell kustkvot. Det är anledningen till att de små båtarna inte minskat i antal sen 2009. Idag fiskas kustkvoten i allmänhet inte upp. De små kustnära båtarna har alltså ingen brist på kvot vilket Gardfjell och Falkhaven tycks tro. De har större kvot än de kan fiska upp.

Miljövänligt fiske och bra arbetsmiljö

Deras argument för att avskaffa det det pelagiska systemet är dessutom helt felaktiga. Att minska det storskaliga pelagiska fisket ger inte mer kustnära konsumtionsfiske då grundproblemet är miljögifter. Därmed innebär deras förslag lägre sysselsättning i fisket vilket drabbar små fiskelägen på västkusten.

Unga människor vill inte ägna sig åt slitsamt och olönsamt kustnära fiske. I det storskaliga pelagiska fisket finns det däremot gott om unga yrkesfiskare. Dit söker sig de unga gärna. Där får de fiska miljövänligt och arbeta under goda arbetsförhållanden i en bra arbetsmiljö. Dessutom med en rejäl inkomst.

De storskaliga pelagiska fisket fiskemetoder är de skonsammaste som finns. Det är det mest miljö- och klimatvänliga fisket.

De två miljöpartisterna vill alltså bestraffa Sveriges mest miljö- och klimatvänliga fiske. Det är uppenbart att det i princip inte vet nåt om fiske.

Ekosystembaserad fiskeriförvaltning

De säger sig också vilja ha en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Det är bara munväder för Miljöpartiet är mot skarvjakt och säljakt vilket är nödvändiga ingredienser i en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

Dessutom blir det nödvändigt att åetrigen fiska torsk, att fiska storspigg och att förbjuda fritidsfiske längs östersjökusten för annars finns ingen koll på hur mycket av alla olika arter som faktiskt fiskas. Finns ingen koll går en ekosystembaserad fiskeriförvaltning inte att genomföra.

I verkligheten är Miljöpartiet ett av de stora hindren för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. När det kräver en sådan förvaltning tror jag helt enkelt de inte begriper vad det innebär. De tycker väl bara att det låter bra.

Trålfiskegränsen

Gardfjell och Falkhaven vill också ha en generell utflyttning av trålfiskegränsen. Det är ett betydligt värre förlag än de diskussioner som funnit som att flytta trålfiskegränsen i Stockholms skärgård.

En utflyttning av trålfiskegränsen till territorialvattengränsen kan få svåra negativa konsekvenser för svenska fiske. Det kommer att slå ut huvuddelen av allt konsumtionsfiske i Sverige. Kräftfisket på västkusten, höstfisket av sill i Skagerak och delar av räkfisket. Dessutom kommer siklöjefisket i Bottenviken att slås ut.

I Falkhavens valkrets Halland skulle det i princip inte bli några yrkesfiskare kvar om kräftfisket slås ut.. Det kustnära småskaliga räkfisket i norra Bohuslän skulle också helt slås ut. Inte heller där skulle det bli några yrkesfiskare kvar. Om det lönsamma siklöjefisket försvinner skulle de flesta småskaliga yrkesfiskare i Västerbotten och Norrbotten försvinna.

De två miljöpartierna vet noll och inget om konsekvenserna av det förslag de lägger fram när det gäller trålfiskegränsen.

Sillkvoten i Östersjön

Den minskning av sillkvoten i Östersjön som ICES föreslår drabbar naturligtvis bara det pelagiska fisket. Helt enkelt för att allt fiske av sill är pelagiskt fiske.

Det är uppenbart att de två miljöpartisterna inte vet vad de pratar om vad det gäller detta.

Okunnighet och dumhet

Två miljöpartister har lagt fem förslag om fisket. Det som kännetecknar förslagen är okunnighet och dumhet. Ett av förslagen är bara dumt och ett är bara munväder. Två av dem leder till utslagning av svenskt yrkesfiske:

  1. Begränsas det storskaliga pelagiska fisket kommer det inte att leda till mer konsumtionsfiske av sill på grund av det inte är problemet. Miljögifterna är problemet. Enda resultatet är att det blir minskat antal yrkesfiskare inom det storskaliga pelagiska fisket vilket slår hårt mot ett antal fiskelägen i Göteborgs skärgård.
  2. Utflyttning av trålfiskegränsen slår i huvudsak mot småskaligt kustnära trålare. Små silltrålare på väst- och östkusten, små kräfttrålare, små räktrålare och små siklöjetrålare är de som slås ut. Det storskaliga pelagiska fisket påverkas bara marginellt. Norra Bohuslän, Halland, Gotland och Norrbottenskusten är de områden som kommer att drabbas hårdast. Yrkesfisket i dessa områden kommer i stort sett att utplånas.
Dum, dummare, dummast

För mig är solklart. De två miljöpartisterna har ingen koll på vad deras förslag innebär. De har inte heller nån koll på hur svenskt fiske ser ut. Deras utskottsinitiativ är faktiskt dumt, otroligt dumt, superdumt.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!