Fisket längs Östersjökusten – Peters Fiske

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

Peters Fiske

Peters Fiske eller Peters Fiskeguidning är ett av många yrkesfiskeföretag som kamouflerar sin verksamhet som sportfiske, fiskeguidning, turfiske eller nåt annat. Ägare av den enskilda firman är Peter Törnqvist i Trosa.

Företaget bedriver så kallad fiskeguidning, dvs de ordnar fisketurer med betalande personer. Verksamheten kan bedrivas utan att ta hänsyn till kvoter och utan yrkesfiskelicensen. Det är dock helt lagligt. Kontrollen av denna typ av fiske är i princip obefintlig och ingen vet hur mycket de egentligen plockar upp ur haven.

Verksamheten består av fiske av gädda, gös, abborre, öring och lax i Stockholms skärgård och Mälaren men även i Vänern och Vättern. I de två senare sjöarna handlar det främst om trollingfiske (dörjfiske) av lax men i Vättern även om trollingfiske av röding, I övrigt används flera olika fiskemetoder.

År 2020 omsatte verksamheten mellan 1,0 miljoner och 1,5 miljoner baserat på momsredovisningarna.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!