Politiker som inte vet nåt om fiske kanske ska låta bli att uttala sig

Det är ytterst vanligt att politiker som inte vet ett dugg om fiske uttalar sig tvärsäkert om det ena eller det andra som har med fiske att göra. Det som de säger är i allmänhet helt fel. Speciellt vanligt är detta i Stockholmstrakten med det förekommer bland alla sorters politiker i alla delar av Sverige såväl som riksdagen.

Den senaste när det gäller att visa upp sin okunnighet i offentligheten är Norrtäljemoderaten Kjell Jansson som är tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje men numera riksdagsledamot som i en riksdagsinterpellation (fråga) hävdade följande enligt en artikel i tidningen Skärgården:

–Det överlägset största problemet i dag är det industriella trålfisket i Östersjön. Bottnarna dammsugs på fisk av alla arter. Detta rovfiske måste stoppas, sa han.

Det är total gallimatias. Industrifisket av skarpsill och sill (strömming) för fiskmjöls- och fiskoljeändamål sker med flyttrål (pelagisk trål) och i enlighet med vetenskapligt fastställda kvoter. Detta fiske är Sveriges klimat- och miljövänligaste fiske. Bottnarna påverkas inte av detta fiske och de enda bifångster som fås är sill vid skarpsillsfiske och skarpsill vid sillfiske samt spigg. Kjell Jansson vet uppenbarligen inte vad han pratar om.

Men landsbygdsministern Jennie Nilsson är inte mycket bättre när hon säger:

–Den rådande situationen handlar om dålig havsmiljö, predation av rovdjur, exempelvis säl, och ohållbart fiske, svarade Jennie Nilsson och fortsatte:

–Fisket regleras inom ramen för vårt EU-samarbete eftersom fisk rör sig över gränser. Därför har det varit och är viktigt för Sverige att säkerställa att EU fattar sina beslut om kvotnivåer på vetenskaplig grund, vilket inte var någon självklarhet för bara några år sedan.

Det finns faktiskt inget ohållbart fiske i Sverige idag. Att påstå det är en lögn. Sill- och strömmingsfisket i Östersjön är dessutom så hållbart att det också har MSC-märkning.

Även andra moderater framförde otroligt okunniga åsikter i riksdagsdebatten efter Jansson interpellation:

Även de moderata riksdagsledamöterna Lars Beckman och Alexandra Anstrell deltog i debatten. Bland annat lyfte Lars Beckman risken att trålningen skulle kunna dra upp de tunnor med kvicksilver som dumpades i havet utanför Sundsvall under 50- och 60-talen.

–Det är 23 000 gifttunnor som innehåller tio ton kvicksilver. Det är klart att man förstår att när de danska trålarna kommer och sveper allting med sig finns det ju risk att tio ton kvicksilver rörs upp. Det är alltså en fruktansvärd miljöbomb.

Kvicksilvret är självklart ett gigantiskt miljöproblem men har faktiskt inget med det pelagiska trålfisket att göra. Flyttrålar rör som sagt vad inte botten. Inte heller lär Lars Beckman se några danska trålare i Bottenhavet. De har inga kvoter där.

Alexandra Anstrell tog dock upp nog reella problem, nämligen sälen och att det inte är lagligt att sälja sälprodukter. Kjell Jansson hävdade också att trollingfisket (dörjfisket) som sker genom turfiskeföretag är ett problem. Det kan vara så men frågan har inte undersökts och det saknas information om det eventuella problemets storlek. Men oavsett om det är eller inte är ett problem så bör denna sorts fiske betraktas som yrkesfiske och turfiskeföretagen borde omfattas av och lagar och regelverk kring yrkesfiske.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!