Moderater nästan lika dumma som miljöpartister

Två moderater från östra Sverige, Jessica Rosencrantz och Betty Malmberg, har skrivit en debattartikel i GP om fisket. De två tävlar i dumhet med de två miljöpartister, Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven, jag tidigare skrivit om.

Sillen i Östersjön inte hotad

De påstår att sillbeståndet i Östersjön skulle vara hotat. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för det påståendet. Det är en falsk nyhet. Helt enkelt lögn.

Rosencrantz och Malmberg påstår att det finns överfiske i Östersjön. Också det är en lögn. Allt fiske sker i enlighet med vetenskapliga råd och politiska beslut om kvoter. Att ta bort kravet på licens för att få lova att ägna sig åt yrkesfiske som moderaterna vill skulle däremot skapa förutsättningar för ett omfattande överfiske. Det är ett helt huvudlöst förslag.

Trålfiskegränsen

Det är också ytterst ovanligt att stora pelagiska trålare som fiskar för industriändamål får dispens att fiska innanför trålfiskegränsen i så kallade indragningsområden. I huvudsak är det små trålare som fiskar sill där, såna som exempelvis VK 190 Scanö, VY 242 Vestland och NG 35 Ellis.

VK 190 Scanö

VK 190 Scanö. Bild: SPF

Det förekommer dock att stora trålare får dispens. Men i det stora hela är det ett icke-problem så att inte ge några dispenser till stora pelagiska trålare vore ingen problematisk åtgärd men den skulle samtidigt inte betyda nånting.

Att flytta ut trålfiskegränsen i Östersjön skulle också kunna få allvarliga konsekvenser för svenskt fiske. Det tycks de inte förstå.

Till råga på allt tycks moderaterna tro att östersjösill har använts till inlagd sill. Det har nånsin aldrig hänt. Den lämpar sig inte för det.

De vill också att bifångstkvot bara ska tilldelas småskaliga kustnära fiskare. Det är ett märkligt och obegripligt krav. Det finns i allmänhet inga bifångstkvoter och de arter som fångas som bifångst i fisket i Östersjön är det i de flesta fall fritt fiske på. De är okvoterade.

Kustsamhällen och fiske

Slutligen finns det inga kustsamhällen i östra Sverige som levt på fiske i generationer. Fiske har där alltid varit ett binäringsfiske för markägarna. I Blekinge, Skåne och Norrland har det dock varit annorlunda. Huvuddelen av det fiske som fanns slogs ut på 1960-talet när skärgårdsbefolkningen sålde sina gårdar och fastigheter till rika sommargäster från bland annat Stockholm.

I dagens Sverige finns det bara ett enda fiskeläge där befolkningen är beroende av fisket. Där det är den viktigaste näringen. Rörö i Göteborgs norra skärgård. Och deras fiske tycks de två moderaterna vara emot

Rosencrantz har dessutom skrivit om saken tidigare. I en stockholmstidning, SVD. Ihop med Ulf Kristersson. Det var lika substanslöst då som nu. Även om de för fram några vettiga förslag. Säl- och skarvjakt exempelvis.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!