Ett beslut om trålfiskegräns utan betydelse

Territorialvattengränsen på 12 sjömil.

Trålfiskegränsen ska flyttas ut. Till 12 sjömil. Enligt riksdagsbeslut. I praktiken är beslutet dock ett slag i luften. Meningen är att det ska göras undantag för allt trålfiske för konsumtion och som också sorterar fångsten. Det gäller i stort sett allt trålfiske som sker nära kusten. Beslutets effekt är därmed nästan lika med noll.

Dessutom kommer danska och finska båtar att kunna tråla intill 4 sjömil även i fortsättningen. Oavsett vad de fångar eller hur de fiskar. Beslutet är därför i värsta fall nåt dåligt för svenska yrkesfiskare och nåt bra för konkurrenterna i andra länder. I bästa fall är det meningslöst.

Storskaligt pelagiskt fiske

Men har det då nån effekt på det folk tror att det ska ha nån effekt på. Det storskaliga pelagiska fisket. Sannolikt inte alls. Dessa båtar fiskar i allmänhet längre ut och bara vissa tider under året. I övrigt fiskar i i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Nordatlanten, De yrkesfiskare som ägnar sig åt detta fiske kan dessutom välja att fiska med en dansk- eller finskflaggad båt. Så i förhållande till det storskaliga pelagiska fisket är beslutet helt utan betydelse.

Småskaligt fiske som kan slås ut

Däremot finns det två typer av kustnära och småskaligt fiske som riskerar att drabbas hårt. Det enda kvarvarande fisket i egentliga Östersjön, det småskaliga pelagiska fisket samt siklöjefisket i Bottenviken. Dessa fisken sorterar inte fångsten och i de flesta fall är det bara delvis för konsumtion.

De små silltrålarna är i allmänhet för små för att fiska långt ut och kan slås ut. Sålunda kan detta beslut bli den sista spiken i kistan för fisket i Skåne, bli det som utplånar fisket på Gotland samt slår ut det sista existerande fisket från Blekinge i söder till Stockholm skärgård.

När det gäller siklöjetrålarna så fångar de även huvuddelen av den sill/strömming som behövs för tillverkning av surströmming. De fiskar strömming huvudsakligen till konsumtion men de sorterar inte fisken ombord.

Dessutom kan de få båtar som fortfarande fiske traditionellt på den svenska Västkusten drabbas. När de fiskar sill sorterar de inte fångsten. Resultatet av beslutet kan bli att det sista riktigt traditionella fisket på Västkusten slås ut.

Konsekvenser

Beslutet om trålfiskegränsen har ingen som helst betydelse för fiskbestånden eller fisken. Det har ingen påverkan på det storskaliga pelagiska fisket. Men det kan slå ut nästan allt kvarvarande kustnära och småskaliga fiske i Östersjön såväl som en stor del av det i Bottenhavet och Bottenviken.

Troligen är beslutet en katastrof för huvuddelen av de småskaliga yrkesfiskarna i Blekinge, Småland, Sörmland och Uppland, liksom på Öland och Gotland. Det sista fiske de kunde ägna sig åt förbjuds enligt det nya beslutet.

VY 43 Viken. En av de båtar som eventuellt kan drabbas av beslutet. Om det nånsin blir verklighet.

Läs mer:

Dagens trålfiskegräns med indragningsområden. Södra Sverige.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!